Tonttitarjonta

Kaupungilla on tonttivarantoa asuin-, teollisuus- ja liikerakentamiseen. Raonhaan liike- ja teollisuusalue on valmistunut rakentamiseen kesällä 2010. Valtatien varteen Kitinkankaalle on kaavoitettu aluetta kauppakeskusta varten.

Toimitilojen rakentaminen

Kaupunki voi perustaa tai olla osakkaana Kiinteistö Oy:ssä, joka rakentaa ja vuokraa toimitiloja yrityksille.

Esimerkkilaskelma rakennettavan toimitilan vuokrasta:

  • Kiinteistön pinta-ala 350 m2, kustannusarvio 300.000 euroa
  • Osakepääoma 90.000 euroa, josta yrittäjä 46.000 €, kaupunki 44.000 €.
    Osakepääoman maksamiseen esim. Finnveran osakaslaina.
  • Ely-keskuksen investointiavustus 20 % eli 60.000 €
  • Pankkilaina 150.000 €, lainanhoitokulut 15 vuoden lainalle 2,90 euroa/m2/kk.

YHTEYSTIEDOT

Liike- ja teollisuustontit

Kannuksen kaupunki/mittausteknikko Matti Salmela
Puh. 044 4745 247
matti.salmela@kannus.fi

Toimitilat, toimitilojen rakentaminen, toimitilahankkeet

Yritysasiamies Ville Honkala
Puh. 044 4745 237
ville.honkala@kannus.fi

Kannuksen kaupunki/tekninen johtaja Mikko Polet
Puh. 044 4745 250
mikko.polet@kannus.fi

Kannuksen kaupunki/kaupunginjohtaja Jussi Niinistö
Puh. 044 4745 236
jussi.niinisto@kannus.fi