Tarjouspyynnöt

Kannuksen kaupunki noudattaa hankinnoissaan hankintalakia ja erityisalojen hankintalakia sekä julkisten hankintojen hankintakynnysarvoja. 

Avoimista tarjouspyynnöistä ilmoitetaan osoitteessa https://www.kannus.fi/hankinnat

Kaikkien kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen ilmoitukset ja tarjouspyynnöt löytyvät julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavasta osoitteesta https://hilma.fi.

Kansallisen kynnysarvon alittavista hankinnoista voidaan ilmoittaa pienhankintapalvelu.fi-palvelussa tai HILMA-ilmoituskanavassa.

 

Avoimet tarjouspyynnöt

Kannuksen kaupungin teknisten palveluiden osasto sekä Kannuksen Vuokra-asunnot Oy pyytävät tarjouksia talvikunnossapidosta ajalle syksy 2018 – kevät 2019.

Tarjouspyyntöjen kohteena ovat seuraavat osa-alueet:

1. Kannuksen kaupungin ja Eskolan taajaman kadut ja kevyen liikenteen väylät

Kartta 1. Keskustan kadut ja kevyen liikenteen väylät

Kartta 2. Eskolan kadut ja kevyen liikenteen väylät

2. Kannuksen kaupungin ja Kannuksen Vuokra-asunnot Oy:n kiinteistöjen piha-alueet keskustassa sekä Eskolassa

3. Kannuksen kaupungin hoidossa olevat yksityistiet

Kartta 3. Eskola yksityistiet

Kartta 4. Ylikannus yksityistiet

Kartta 5. Märsylä yksityistiet

Kartta 6. Roikola yksityistiet

Kartta 7. Keskusta yksityistiet

Kartta 8. Välikannus yksityistiet

Tarjouspyyntöjen aineisto on ladattavissa linkeistä. Aineisto sisältää osa-alueittain tarjouspyynnön, tarjouslomakkeen sekä kartat. Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa osa-aluetta.

Aineiston saa pyydettäessä myös paperisena kaupunginviraston neuvonnasta.

Tarjouksen jättäminen

Tarjouslomake liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa 29.10.2018 klo 15 mennessä osoitteeseen:

Kannuksen kaupunki, tekniset palvelut

PL 42

69101 Kannus

Kirjekuoressa tulee olla merkintä ”Auraustarjous”.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa mittausteknikko Matti Salmela puh. 044 4745 247 matti.salmela@kannus.fi