Varhaiskasvatusmaksu 

 

Asiakasmaksuihin 1.8.2020 tulevan indeksikorotuksen mukaiset  maksutaulukot

Perheen koko

Tulorajavähennys

Maksuprosentti

Korkein maksu bruttotulot yli

2

2 136 €

  10,7 %

4 830 €

3

2 756 €

10,7 %

5 450 €

4

3 129 €

10,7 %

5 820 €

5

3 502 €

10,7 %

6 620 €

6

3 874 €

10,7 %

6 570 €

 

Kokopäivähoidossa korkein varhaiskasvatusmaksu on 288 € kuukaudessa ja samasta perheestä olevan toisen lapsen maksu on 144 €. Varhaiskasvatusmaksu määräytyy edelleen perheen koon, bruttotulojen ja hoitosopimuksessa sovitun hoitoajan perusteella.

 

Hoitoaika-perusteiset hoitosopimukset, myös esiopetuksen varhaiskasvatus

Mikäli hoitoaikoja ei varata määrä-aikaan mennessä on lapsen  hoitosopimus yli 35h/vk.  

varattu hoitoaika keskimäärin /viikko                                  

varattu hoitoaika / kalenterikuukausi

osuus määritellystä kuukausimaksusta

yli 35 h/ vk

 yli 146 h /kk

100 %

21 -35 h /vk

edellyttää hoito-aikojen varaamista määräaikaan mennessä

85 – 146 h /kk

80 %

enintään 20 h /vk

edellyttää hoito-aikojen varaamista määräaikaan mennessä

enintään 84 h /kk

60 %

Pienin perittävä varhaiskasvatus maksu on 27 euroa. 


Voitte laskea perheenne varhaiskasvatusmaksun seuraavan ohjeen mukaisesti: .
Esim: Perhekoko 4 ,laskukaava: bruttotulo  -perhekoon vähimmäistulorja x maksuprosent = hoitomaksu

Kuukausimaksu ja sen periminen yhteishuoltajuustilanteessa
Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa saman kunnan alueella, määrätään maksu sen perheen tulojen mukaisesti, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka.  Asiakasmaksu tulee myös tämän huoltajan osoitteeseen. Jos molemmat huoltajat ovat töissä, hoidon tarve kartoitetaan ja hoitosopimus määritellään molempien hoidon tarve huomioiden.

Asiakasmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain perusteella ja indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.  Seuraava indeksitarkistus astuu voimaan 1.8.2022

Varhaiskasvatusmaksun määrittely
Kuukausittainen varhaiskasvatusmaksu lasketaan perheen bruttotuloista. Tuloina otetaan huomioon perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot. Bruttopalkkaan lisätään 5 % lomarahan osuus. 

Tulotietolomake, tulotiedot ja tulotietojen muutokset ilmoitetaan suoraan varhaiskasvatustoimistoon. Muutokset astuvat voimaan seuraavan kuukauden alusta. Myöhässä toimitetut muutostiedot aiheuttavat varhaiskasvatusmaksutarkastuksen takautuvasti.

Hoitoaikojen ilmoittaminen
Hoitoajat  ilmoitetaan eAsioinninkautta.  Linkki sovellukseen löytyy täältä.  Kirjautuminen on vahvan tunnistautumisen kautta, eli pankki- tai asiointitunnuksilla

Hoitosopimusmuutokset
Hoitosopimuksen muutos on mahdollista tehdä vähintäänkolmen kuukauden ajaksi. Hoitosopimusmuutoksesta on sovittavavarhaiskasvatustoimiston kanssa viimeistään muutosta edeltävänä kuukautena

Hoitosopimuksen ylittyminen
Jos varatut tai käytetyt hoitotunnit ylittyvät kalenterikuukauden aikana, peritään ensimmäisestä ylityksestä ylittyvien tuntien mukainen maksu. Seuraavasta ylityksestä tulee olla yhteydessä toimistoon ja hoitosopimus on tarkistettava.

Kiinteään kuukausimaksuun ovat poikkeuksena:
Kun lapsi oman sairautensa vuoksi on poissa hoidosta 11 päivää tai enemmän kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kk-maksusta.
Kun lapsi oman sairautensa vuoksi on poissa hoidosta koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
Kun lapsi on poissa kokonaisen kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta ns. varausmaksuna ( esim. kesäloma-aika)

Isyysrahakausi
Lasten  varhaiskasvatuksestaannettua lakia muutettiin 1.1.2013 alkaen siten, että oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa ei ole isyysrahakauden aikana, mutta oikeus samaan hoitopaikkaan säilyy, vaikka lapsi ei ole hoidossa isyysrahakauden aikana. Lain muutos koskee lasta, jonka äidin äitiys- ja vanhempainrahakausi on alkanut aikaisintaan 1.1.2013. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatustoimistoon sekä hoitopaikkaan asiakasmaksun muuttamiseksi viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Ilmoitukseen on liitettävä Kelan päätös isyysrahakaudesta. Varhaiskasvatus muutetaan maksuttomaksi siltä ajalta kun lapsi on kotona isyysrahakaudella. Tämä toteutetaan käytännössä niin, että kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti. Varhaiskasvatuksen maksuttomuus koskee vain lasta, josta maksetaan äitiys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella maksettavaa isyysrahaa. Maksuttomuus ei koske muita varhaiskasvatuksessa olevia sisaruksia.


Maksut kätevästi verkkolaskulla
Varhaiskasvatusmaksut voi saada myös verkkolaskuna. Verkkolasku säästää tili- ja viitenumeroiden näppäilyiltä ja näppäilyvirheiltä ja mahdollistaa maksamisen missä tahansa, missä on Internet-yhteys.

Perimiskäytäntö
Maksamattomat varhaiskasvatuslaskut siirtyvät eräpäivän jälkeen perintätoimistolle. Perintätoimisto lähettää asiakkaalle laskusta tarvittaessa kaksi huomautuslaskua. Huomautuslaskuun lisätään muistutusmaksu ja korkolain mukainen viivästyskorko. Kahden huomautuslaskun jälkeen lasku menee ulosottoon perittäväksi.

Asiakastietojen muutokset
Varhaiskasvatusmaksu perustuu perhekokoon, perheen tuloihin ja hoitosopimuksessa sovittuihin hoitoaikoihin ja hoitopäivien lukumäärään. Jos jokin edellä mainituista on väärin, lähtee asiakastietojärjestelmästä virheellinen lasku. Vanhempien osoite-, työpaikka-, tulotietojen- tai perhesuhdemuutokset tulee ilmoittaa mahdollisimman pian varhaiskasvatustoimistoon. Muutokset huomioidaan laskutuksessa seuraavan kuukauden alusta.  

Maksuton kuukausi
Maksuton varhaiskasvatuskuukausi on heinäkuu edellyttäen, että hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun 1.päivää ja lapsella on ennalta tiedettyjä poissoloja enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä.


Esikoululaisten varhaiskasvatusmaksut
Varsinainen esiopetusaika on maksutonta, mutta muista kuin esikouluajoista peritään varhaiskasvatusmaksu kuten muiltakin lapsilta. Hoitomaksun perustana ovat hoitosopimuksessa ilmoitetut hoitoajat.

Yhteystiedot

Johanna Keskisalo
+358 44 4745 581
johanna.keskisalo@kannus.fi
varhaiskasvatuksen vastaava
Varhaiskasvatuspalvelut
Satu Tervola
+358 44 4745 580
satu.tervola@kannus.fi
toimistosihteeri
Varhaiskasvatuspalvelut