Varhaiserityiskasvatus

Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana on vanhempien ja kasvatushenkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu tai aiemmin todettu lapsen erityisen tuen tarve. Lapselle pyritään järjestämään tukea siinä ympäristössä ja niiden kasvatuspalvelujen piirissä missä lapsi on. Varhaiserityiskasvatus on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää, jossa lapsen tarvitsema kasvun tuki sovitellaan yksilöllisesti. 

Lapsella voi olla tuen tarvetta esimerkiksi

  • puheen ja kielen kehityksen alueella
  • sosiaalisessa ja tunne-elämän kehityksessä
  • käyttäytymisessä
  • motoriikassa
  • tarkkaavaisuudessa ja keskittymisessä
  • hahmottamisessa

Kannuksessa erityistä tukea tarvitsevalle lapselle pyritään löytämään sopivin varhaiskasvatuksen hoitomuoto päiväkodin normaalista ryhmästä tai perhepäivähoidosta. Tarvittaessa on mahdollisuus ryhmä- tai henkilökohtaiseen avustajaan. Lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma ja tarpeen mukaan kuntoutussuunnitelma yhteistyössä vanhempien ja lasta hoitavien asiantuntijoiden sekä varhaiskasvatus henkilöstön kanssa.

Kuraattorin toiminta on osa varhaiskasvatuspalveluja Kannuksessa. Hän työskentelee varhaiskasvatuksen henkilökunnan tukena sekä tekee yhteistyötä vanhempien, neuvolan ja sosiaalityön sekä koulun henkilöstön kanssa. Hän on tarvittaessa mukana myös lasta koskevissa palavereissa. Jos lapsen tuen tarve on tiedossa jo varhaiskasvatus paikkaa haettaessa, voivat vanhemmat halutessaan olla häneen suoraan yhteydessä.

Linkkejä asiasta kiinnostuneille:
Niilo Mäki Instituutti- oppimisvaikeuksen yksikkö
Papunet- vaihtoehtoiset kommunikaatiomuodot
Verneri.net -kehitysvamma-alan verkkopalvelu
Suvi -viittoma-alan verkkosanakijra