Päivähoitoon hakeminen

Hakemus jätetään sähköisesti e-asionnin kautta.

Hakemus varhaiskasvatukseen tulee jättää 4 kuukautta ennen hoidon tarpeen alkua. Järjestelyaika on kaksi viikkoa vain kiireellisissä hoidon tarpeessa ( äkillinen työllistyminen tai opiskelu). 

Täytä hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti. Ilman huoltajan työ- tai opiskelupaikkatietoja tulleet hakemukset käsittelemme neljän kuukauden järjestelyajalla.

Kirjaa lisätietoja kohtaan mahdolliset päätökseen vaikuttavat asiat esim. tiedossa oleva lapsen tuen tarve.

linkki e-asiointi  1.1.2019 alkaen

Muista ilmoittaa lisätieto kohdassa hoitosopimuksen tuntimäärä 84, 85-146 tai 168 h/kk

Päivähoitopaikkoja voi hakea ympärivuotisesti.  Hakemus täytetään, kun lapselle haetaan kunnallista päivähoitopaikkaa ensimmäistä kertaa tai kun lapsen hoitopaikkaa halutaan vaihtaa

Oikeus kunnalliseen päivähoitopaikkaan alkaa kun vanhempien äitiys- isyys tai vanhempainraha oikeus päättyy ja säilyy hoitopaikan myöntämisestä alkaen kunnes lapsi tulee oppivelvollisuuden alaiseksi.

Hakemukseen ei liitetä tulotietoja. Tulotiedot toimitetaan sen kuukauden aikana jolloin lapsi aloittaa päivähoidon. Jos tulotietoja ei toimiteta maksu määräytyy korkeimman mukaan.