Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

Hoitoaikojen sähköisen ilmoittamisen kautta huoltajat ilmoittavat varhaiskasvatusyksikköön lapsen varhaiskasvatustarpeen. Päivät/- ajat on ilmoitettava sähköisesti viikkoa ennen hoidon tarvetta, viimeistään edellisen viikon maanantaihin klo 12.00 mennessä. Tämän jälkeen kyseinen viikko lukitaan, eikä sille viikolle pysty tekemään muutoksia tai uusia varauksia.

Jos lapselle ei tehdä aikavarauksia määräaikaan mennessä katsotaan, että tarvetta varhaiskasvatukselle ei seuraavan jakson aikana ole. Etukäteen tiedossa olevat poissaolot (lomat ja vapaapäivät) ilmoitetaan koodilla ennalta ilmoitettu poissaolo. Jos lapsi on sairaana, käytetään koodia sairaus.

Jos lapsi on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa, ilmoitetaan vain varhaiskasvatukseen tulo- ja lähtöaika.

Huoltajan tulee seurata, ettei ilmoitettujen ja toteutuneiden tuntien määrä kalenterikuukaudessa ylitä maksusopimuksen mukaista enimmäistuntimäärää.

Hoitoaikoja voi ilmoittaa myös viikkoa pidemmäksi ajaksi etukäteen ja niitä voi muuttaa ennen viikon lukkiutumista (lomat ym). 

Äkilliset poissaolot ja hoitoaikojen muutokset ilmoitetaan edelleen suoraan hoitopaikkaan.

linkki eAsiointi

Ohje hoitoaikojen ilmoittamiseen