Yksityisen hoidon tuki

Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.

Lisätietoja Kelan sivuilta.

Yksityisen hoidon tuen kriteerit, Kannus

Ostopalvelupäiväkoti

Ostopalvelupäivähoidossa Kannuksen kaupungin varhaiskasvatus ostaa yksityisestä päiväkodista Tenavatallista hoitopaikan. Ostopalvelu on lähtökohtaisesti tarkoitettu Eskolassa asuville lapsille. Ostopalvelupäiväkotien toiminta perustuu päivähoitolakiin ja –asetukseen ja ne noudattavat samoja sääntöjä ja määräyksiä kuin Kannuksen kaupungin omat yksiköt.

Ostopalvelu on kunnan järjestämää päivähoitoa, eikä perhe voi saada siihen yksityisen hoidon tukea.

Ostopalveluhoitopaikkaa hakevien lapsien osalta perhe täyttää kunnallisen päivähoitohakemuksen ja päiväkoti Tenavatallin hakemuslomakkeen.

Kannuksen kaupunki ohjaa päivähoidon tarvitsijoita hakumenettelystä, päättää hoitopaikan myöntämisestä sekä määrittelee ja perii perhekohtaisen maksun valtakunnallisen maksuasetuksen mukaisesti.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen vastaava.