VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULAIN MUUTOS 1.1.2018
Asiakasmaksulaki muuttuu 1.1.2018 ja kaikkien lasten maksupäätöksiin tehdään tarkistukset tammi- helmikuussa.  Tulorajat ja maksuluokkamuutokset tulevat vaikuttamaan päivähoitomaksuihin.  Lisäksi sisaruksen maksu laskee 50 % nuorimman lapsen maksusta.

Tarkistus tehdään järjestelmässä olevien tulotietojen pohjalta.  Vain keikkalaiset ja joulu- tammikuussa päivähoidon aloittavat toimittavat tulotiedot sovitun mukaisesti.

KORKEIMMAN MAKSUN HYVÄKSYNEET ASIAKKAAT
Jos olet ilmoittanut hyväksyväsi korkeimman päivähoitomaksun, kannattaa tarkistaa alla olevasta taulukosta uudet maksuluokat. Voit edelleen hyväksyä korkeimman maksun tai toimittaa tulotiedot 19.1. mennessä ilmoittamalla siitä satu.tervola@kannus.fi  tai tuloselvityslomakkeella

Sovittujen tulotietojen toimittamatta jättäminen aiheuttaa päivähoitomaksun määrittelyn korkeimman mukaan ja korjaus tehdään seuraavaan avoimeen laskutukseen, mikäli tulotietoja toimitetaan.

Perheen koko

Tulorajavähennys

Maksuprosentti

Korkein maksu bruttotulot yli

2

2 050 €

10,7 %

4 760 €

3

2 646 €

10,7 %

5 356 €

4

3 003 €

10,7 %

5 713 €

5

3 361 €

10,7 %

6 071 €

6

3 718 €

10,7 %

6 428 €


HOITOAIKOJEN VARAUS / LASKUTUS
Laskutus perustuu hoitosopimuksen mukaisesti varattuihin hoitoaikoihin. Laskutuksessa laskutamme lisäksi hoitosopimuksen tuntimäärän ylittävät varaukset ja käytetyt tunnit ylityksen mukaisesti. Joten olkaa tarkkoina hoitoaikavarauksia tehdessänne.   Toisesta ylityksestä hoitosopimus tarkastellaan uudelleen ja se muuttuu seuraavan korkeampaan luokkaan. Tuntien varausta ja käyttöä pystyy kätevästi seuraamaan sähköisessä hoitoaikojen varauksessa.

SUBJEKTIIVINEN HOITOSOPIMUS
Sovitut päivät ja ajat eivät siirry arkipyhien tai sairaspäivien johdosta muille viikonpäiville.

MUUTOSTIEDOT
Aina kun perheen tiedoissa tapahtuu muutoksia, on ne ilmoitettava välittömästi päivähoitotoimistoon, näin saamme postit oikeisiin osoitteisiin, sekä maksutarkistukset ja hoitosopimukset laskutukseen ajantasaisesti (vältymme takautuvilta päivähoitomaksun perimisiltä).
- perhekoko muuttuu
- uusi työpaikka, tulotiedot
- yhteystiedot
- sopimusmuutos

Muutostieto- ja tulotietolomake löytyy internetsivustolta, https://www.kannus.fi/varhaiskasvatus/paivahoito-ja-paivahoitotoimisto/lomakkeet

Sanna Forslund                                         Anne-Mari Perkkilä               Satu Tervola 
varhaiskasvatuspäällikkö                         päivähoidonohjaaja              toimistosihteeri
044 4745 437                                            044 4745 581                       044 4745 580