Lapset puheeksi- menetelmä- käyttöön Kannuksessa 

                             

 Kannuksen Varhaiskasvatuksessa on 15 työntekijää saanut Lapset puheeksi - menetelmän teoriakoulutuksen. Jatkossa tätä menetelmää käytetään tarpeen mukaan mm. vasu-keskustelujen rinnalla.

Lapset puheeksi -keskustelun päämääränä on tukea lasten kehitystä erityisesti silloin, kun lapsen elämäntilanteeseen liittyy vaikeuksia. Tavoitteena on tunnistaa lapsen hyvinvoinnin kannalta keskeiset tekijät ja pohtia sitä, kuinka niitä voidaan tarvittaessa tukea.

Keskustelun sisältö ja kesto

Lapsen vanhempaa tai vanhempia tapaava työntekijä keskustelee heidän kanssaan lasten kehityksestä ja kehitysympäristöjen toimivuudesta lapsen arjessa. Työntekijä kertoo lapsia suojaavista tekijöistä ja pohtii yhdessä vanhempien kanssa, mitä konkreettista lapsen arjessa voi tehdä suojaavien tekijöiden vahvistamiseksi.
Lapset puheeksi -keskusteluun tarvitaan 1–2 tapaamiskertaa. Jos lapsi tai vanhempi tarvitsee tukea, on mahdollista järjestää Lapset puheeksi -neuvonpito.

Kehityksen tukemisen ja ennaltaehkäisyn periaate

Lapset puheeksi työmenetelmä tähtää vanhemmuuden ja lasten kehityksen tukemiseen. Se kuuluu terveyden edistämisen (promootion) ja häiriöiden ehkäisemisen (prevention) piiriin. Promotiivisen työn lähtökohta on suojaavien tekijöiden, vahvuuksien ja mahdollisuuksien tukeminen. Vahvuuksien tunnistaminen, niiden merkityksen oivaltaminen ja niiden tukeminen voivat vaatia harjoitusta.

Vahvuuksiin paneutuminen ei kuitenkaan merkitse silmien sulkemista vaikeuksilta. Päinvastoin, lasten ja perheen haavoittuvuudet otetaan esille avoimesti, mutta rakentavasti. Tarkoituksena on auttaa vanhempia rakentamaan strategiat sekä vahvuuksien tukemiseen että haavoittuvuuksissa auttamiseen.
  

Lisätietoja aiheesta Suomen Mielenterveysseuran nettisivuilta:

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/toimiva-lapsi-perhe-ty%C3%B6/lapset-puheeksi-keskustelu