Kannuslisä

Kannus-lisää maksetaan 150 euroa/kk/ perheen nuorimmasta lapsesta ja 80 euroa/kk muista perheen kotihoidontukeen oikeuttavista lapsista, jos perhe ei käytä varhaiskasvatuspalveluita.  

Tuki on veronalaista tuloa ja  Kannus-lisä maksetaan Kelan kautta

Tukea ei makseta lapsesta, josta saadaan vanhempainrahaa

Kannus-lisä ajalle 1.1.-31.12.2021

  • Uudet lastenhoidon tuen hakemukset
    • Kun asiakas täyttää Kelaan lastenhoidon tuen hakemuksen, niin siinä samalla tutkitaan automaattisesti oikeus Kannus-lisään.
  • Perheet joilla on jo maksussa lastenhoidon tuki,
    • Asiakkaan ei tarvitse kuntalisän vuoksi tehdä uutta hakemusta, vaan Kela tutkii automaattisesti ja lähettää uudet päätökset heille, jotka ovat Kannus-lisään oikeutettuja.

Maksuun tuki tulee kotihoidontuen maksupäivänä tuen saajan ilmoittamalle pankkitilille.

Kannuksen kaupunginvaltuuston päätös 7.12.2020

Lisätietoja 

Varhaiskasvatuspäällikkö 044 4745 437

Varhaiskasvatuksen vastaava 044 4745 581