Kannuslisä 1.3.2021 alkaen

Kannuslisää maksetaan 150 euroa/kk/ perheen nuorimmasta lapsesta ja 80 euroa/kk muista perheen kotihoidontukeen oikeuttavista lapsista mikäli perhe ei käytä varhaiskasvatuspalveluitsa

Tuki on veronalaista tuloa ja  maksetaan 31.12.2021 asti.

Tukea ei makseta lapsesta, josta saadaan vanhempainrahaa

 

Maksuun tuki tulee kotihoidontuen maksupäivänä tuen saajan ilmoittamalle pankkitilille.

Kannuksen kaupunginvaltuuston päätös 7.12.2020

Lisätietoja 

Varhaiskasvatuspäällikkö 044 4745 437

Varhaiskasvatuksen vastaava 044 4745 581