Kannuslisä

Kannus-lisää maksetaan 150 euroa/kk/ perheen nuorimmasta lapsesta ja 80 euroa/kk muista perheen kotihoidontukeen oikeuttavista lapsista, jos perhe ei käytä varhaiskasvatuspalveluita.  

Tuki on veronalaista tuloa ja  Kannus-lisä maksetaan Kelan kautta

Tukea ei makseta lapsesta, josta saadaan vanhempainrahaa

Kannus-lisä ajalle 1.1.-28.2.2021

Tammi- ja helmikuun osalta Kannus-lisä maksetaan takautuvasti Kannuksen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden toimesta.

Täytä alla oleva lomake ja palauta liitteen kanssa suljetussa kirjekuoressa kaupunginviraston neuvontaa 15.3.2021 mennessä. Kirjekuoreen merkintä Varhaiskasvatus/  Kannus-lisä.

Kannus-lisä lomake

Verokortit kyseiseltä ajalta toimitetaan suoraan Monetra Oy:lle alla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Verokortti toimitetaan suoraan Monetra Oy:lle, 31.3.2021 mennessä

OmaVerosta voit ladata ja tallentaa verokortin tietokoneelle ja lähettää sen Moneteralle


Palkanlaskennan sähköisen asiointilomakkeen kautta

https://www.oukapalvelut.fi/monetralom/palkanlaskennan_asiointilomake.asp

tai  sähköpostin liitteenä osoitteeseen: kannus.palkat@monetra.fi.

Mikäli verokorttia ei toimiteta sähköisten kanavien kautta, postitetaan se osoitteeseen :
Monetra Oulu
Kajaanin toimipiste
Pohjolankatu 8
87100 Kajaani

 Kannus-lisä 1.3.-31.12.2021

  • Uudet lastenhoidon tuen hakemukset
    • Kun asiakas täyttää Kelaan lastenhoidon tuen hakemuksen, niin siinä samalla tutkitaan automaattisesti oikeus Kannus-lisään.
  • Perheet joilla on jo maksussa lastenhoidon tuki,
    • Asiakkaan ei tarvitse kuntalisän vuoksi tehdä uutta hakemusta, vaan Kela tutkii automaattisesti ja lähettää uudet päätökset heille, jotka ovat Kannus-lisään oikeutettuja.

Maksuun tuki tulee kotihoidontuen maksupäivänä tuen saajan ilmoittamalle pankkitilille.

Kannuksen kaupunginvaltuuston päätös 7.12.2020

Lisätietoja 

Varhaiskasvatuspäällikkö 044 4745 437

Varhaiskasvatuksen vastaava 044 4745 581