Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittautumisen lomake ja tiedote postitetaan jokaiselle tulevalle esikoululaiselle viikolla 9.

Lomake palautetaan päivähoitotoimistoon.

Esikouluun tutustuminen on toukokuun viimeisellä viikolla, jokaiselle esikoululaiselle postitetaan henkilökohtainen kutsu kotiin.

Jos lapsi tarvitsee esikoulun lisäksi myös päivähoitoa eikä lapsi ole kunnallisessa päivähoidossa päivähoitohakemus pitää tehdä erikseen, 4 kk ennen hoidon tarvetta.

Kannuksen kaupungissa esiopetus kuuluu sivistyspalveluihin.