Esiopetus

Esiopetus muuttuu suomessa velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.  Perusopetuslain (26§) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. 

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Lisätietoa esiopetuksen velvoittavuudesta

Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa, noin neljä tuntia päivässä. Lukukausi noudattelee pääosin kouluissa noudatettavia työ- ja loma-aikoja. Esiopetus on maksutonta. Sen oheen mahdollisesti tarvittava päivähoito on maksullista.

Lukuvuoden 2020-2021 työpäivät

Lukuvuoden 2021-2022 työpäivät

 

Kannuksen kaupungissa esiopetus kuuluu sivistyspalveluihin. Vastuuhenkilö esiopetuksen asiossa on varhaiskasvatuspäällikkö.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, Opetushallitus

Kannuksen esiopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016