Yrittäjäpalkinnot jaettiin joulukuun valtuuston kokouksessa

Yrittäjäpalkinnot jaettiin valtuuston                 kokouksen alussa

Kannuksen kaupunki, Kannuksen yrittäjät ja MTK Kannus myönsivät Vuoden Yrittäjäpalkinnot maanantaina ennen valtuuston kokousta. Kannuksen keskuspesula ja Tuomolan karjatila ovat palkitut yritykset. Kaupunginjohtaja Terttu Korte luovutti palkinnot yhdessä hallituksen puheenjohtaja Olli Joensuun ja varapuheenjohtajan Anja Törmän kanssa. Anne-Maarit ja Sakari Isohanni (maaseutuyritys) sekä Kistiina ja Milko Liedes (Kannuksen keskuspesula) kiittivät palkinnosta ja kertoivat omista yrityksistään kuulijoille.

Palkitsemistilaisuudessa esiintyivät Heli Huuki ja Ari Kungas.

 

Onnittelemme palkittuja yrittäjiä!