Yleinen tiedote Soiten alueen kunnille erityisryhmiin liittyen (vanhus- ja vammaispalvelut)

Yleinen tiedote Soiten alueen kunnille erityisryhmiin liittyen (vanhus- ja vammaispalvelut)

 

 • Soiten kotihoito vastaa ja huolehtii omista asiakkaistaan. Kotihoidon työntekijät tekevät asiakkaidensa kauppakassitilaukset ja lääketilaukset sekä vastaavat hoitotarviketilauksista. Entiseen tapaan kotihoidon asiakkaille on mahdollista jakaa lääkkeet pitempikestoisesti (annosjakelupussit, dosetit ja esim. lääkeautomaatti). Etäyhteydet toimivat (videovisiitti, puhelinkontaktit) aik. tapaan. Omaishoidontuen asiakkaille toimitettu henkilökunnan yhteystiedot jo aikaisemmin. Jaksohoidot (ent. intervallit) erittäin harkiten infektioriski huomioiden. Omaishoidontuen asiakkaille mahdollisesti tarvitaan tukea kunnilta vapautuvasta henkilöstöstä. Jaksohoitoyksiköt määrittelevät ja ohjaavat.
 • Vammaispalveluiden osalta huolehditaan asiakkaista ja heidän palveluistaan kuten ikääntyneiden palveluissakin. Asiakkaat terveydentilansa vuoksi erityistarkkailun kohteena Soiten ammattihenkilöstön toimesta. Itsenäisesti asuvien asiakkaiden palveluita koordinoi Avohuollon tiimi.
 • Kaikkissa Soiten alueen kunnissa on jo valmiiksi toimiva ja organisoitu kauppakassipalvelu useiden eri kauppiaiden toimesta. Palvelua tuotetaan joko palveluntuottajan itsensä tai Soiten kanssa yhteistyössä. Sopimuskausi Soiten kanssa päättyy 31.3.2020. Tämän jälkeen kauppiaat vastaavat itsenäisesti omasta liiketoiminnastaan aikaisempien vuosien tapaan. Kunnassa voi olla yksi tai useampia palveluntuottajia. Kyseessä ei ole uusi palvelumuoto. Asiakas itse pääsääntöisesti määrittelee toivomansa palveluntuottajan. Kauppatilaukset voidaan tehdä puhelimitse tai sähköisesti. Kauppias itse on määritellyt tilaustavat. Kauppias vastaa normaalistikin tarvikkeiden kuljettamisesta asiakkaille. Tavarakuljetusten toteutumiseen kauppiaat tarvitsevat mahdollisesti kunnilta vapautuvan henkilöstön apua. Kunnista tarvitaan nimetty yhteyshenkilö kauppiaille. Huomioidaan vaitiolovelvollisuus ja noudatetaan tarvittavia varotoimenpiteitä infektioriski huomioiden. Tavarakuljetukset jätetään oven ulkopuolelle, mikäli tilanne sen mahdollistaa.
 • Vanhus- vammais- ja vapaaehtoisjärjestöjen toimintaa ei linkitetä mihinkään avustustoimintaan, koska kuuluvat itsekin pääsääntöisesti riskiryhmiin. Avustustoiminnan tulee pääsääntöisesti tapahtua kunnista vapautuvan henkilöstön toimesta.
 • Kuntalaiset voivat uusia reseptejään sähköisesti tai olla suoraan yhteydessä paikalliseen / valitsemaansa apteekkiin. Osalla apteekeista on lääkejakelua. Apteekkien lääkejakeluun mahdollisesti tarvetta saada kunnalta vapautuvan henkilöstön apua. Kunnista tarvitaan nimetty yhteyshenkilö apteekkien kanssa. Huomioidaan tartuntavaara ja varotoimenpiteet.
 • Vapaaehtoistoimijat (esim. SPR) pitävät yhteyttä ystäviinsä puhelimitse. Ei kontaktointeja. Eri eläkejärjestöjen toiminta ja tapahtumat tauolla. Potilasjärjestöt ja muut vapaaehtoistoimijat toimineet samoin. Riskiryhmät eivät osallistu avustustoimintaan!
 • Kokkolan seudulla helluntaiseurakunnan ruokajakelun asiakkaille jaetaan normaalioloissa noin 2 000 kg ruokaa / viikko. Ikääntyneiden asiakasohjauksen henkilökunta avustaa tarvittaessa omien asiakkaidensa ruokakuljetuksissa. Seurakunnalla/ seurakunnilla mahdollisesti tarvetta saada kunnilta vapautuvan henkilöstön apua. Nimetyt yhteyshenkilöt informoidaan puolin ja toisin.
 • Soiten kotiateriapalvelu toimii keskitetysti Vetelistä käsin. Mikäli tähän tulee muutoksia, palvelu hoidetaan keskitetysti keskussairaalan pääkeittiön kautta toimitettuina valmisaterioina (Atria /Snellman). https://www.soite.fi/ateriapalvelut
 • Kunnat, jotka hoitavat ateriapalvelua itsenäisesti, tarvitsevat mahdollisesti apua aterioiden valmistuksessa / toimituksessa. Kunnista tarvitaan nimetty yhteyshenkilö palvelun toteuttamiseksi (tuotanto ja logistiikka) muun kunnalta vapautuvan henkilöstön hyödyntämiseksi palvelun organisoimisessa.
 • Sosiaalihuoltolain (SHL) ja vammaispalvelulain (VPL) mukaisia kuljetuksia ei toistaiseksi yhdistellä. Matkapalvelukeskus ohjaa asiakkaitaan puhelinkontakteissa ja nauhoitteen/asiakastiedotteen avulla mahdollisimman vähäiseen käyttöön. Kela- taksien tarve oletettavasti vähenee terveydenhuollon supistetun toiminnan vuoksi. Kuljetuspalveluita mahdollista osoittaa tarvittaessa esim. lääke- tai materiaalikuljetuksiin.
 • Soiten turvapuhelinpalvelu toimii entiseen tapaan. Auttajatahot pysyneet samoina. Turvapuhelinlaitteita riittävästi. Tarvittaessa yhteys Soiten alueellisiin Omais- ja perhehoitokeskuksen palveluohjaajiin https://soite.fi/asiakasohjaus_ja_avopalvelut . Sote- palveluna tuotettu turvapuhelinpalvelu järeää auttaja-apua (ammatilliset auttajatahot), tavallisten kuntalaisten kohdalla kannattaa miettiä läheis- ja omaisverkoston hyödyntämistä ja puhelimitse tapahtuvaa yhteydenottoa https://www.soite.fi/turvapuhelin
 • Kuntalaisia pyydetään asentamaan/asennuttamaan ilmainen, paikantava 112- sovellus Tämän informointiin toivotaan kuntien tukea ks. asennusohjeet ja yleinen tiedote https://www.112.fi/hatanumero_112/soittajan_paikantaminen/112suomi
 • Kuntia pyydetään tiedottamaan asukkaitaan Soiten auttavista puhelinnumeroista:
  • soite.fi  –sivusto: ajantasaiset tiedot ja tiedotteet
  • Koronaneuvontapuhelin palvelee numerossa 06- 8287499 päivittäin klo 8-20.
  • Henkisen ensiavun puhelin palvelee numerossa 06- 8287288 arkisin klo 9-15.
  • Akuuteissa tilanteissa (henkeä ja terveyttä uhkaava tilanne) soittakaa aina 112.
 • 3.2020 tilaston mukaan Soiten alueen jäsenkunnissa asuu 23 447 yli 70- vuotiasta. Kotona asuvien osuus ryhmästä n. 97%. Alla olevasta taulukosta nähtävissä tarkemmin kuntakohtaiset asukasmäärät.

 Kotikunta

 Yli 70 vuotiaat   yht.

 Tepa-     asiakkat lkm

 Kotona asuvat

 Kotona asuvien osuus %

 
 
 

Halsua

567

18

549

96,83 %

 

Kannus

1844

44

1800

97,61 %

 

Kaustinen

1379

42

1337

96,95 %

 

Kokkola

13274

413

12861

96,89 %

 

Kruunupyy

2526

91

2435

96,40 %

 

Lestijärvi

375

16

359

95,73 %

 

Perho

921

30

891

96,74 %

 

Toholampi

1258

24

1234

98,09 %

 

Veteli

1303

40

1263

96,93 %

 

Yht.

23 447

718

22 729

96,94 %

 

 

Taulukko 1. Kuntakohtaiset määrät 70- vuotta täyttäneistä asukkaista

 

Mikäli ikääntyneestä tai muusta kuntalaisesta herää huoli, voi ilmoituksen tehdä myös sähköisesti Soiten sosiaalipäivystyksen sivulle: https://www.soite.fi/sosiaalipaivystys_ja_kriisipalvelut . Yhteydenotot kirjautuvat potilastietojärjestelmään (SosiaaliEffica), josta ne ohjautuvat oikeille auttajatahoille. Sähköisistä auttajatahoista saa tietoa Soiten sähköisten palveluiden sivuilta: https://www.soite.fi/etusivu