Yhdistysten toiminta-avustukset

KAAVAKKEET HAKUA VARTEN:

Vapaa-aika/tekemiset/Hakemuslomake.pdf 

Vapaa-aika/tekemiset/Avustusohjeliite.pdf

Vapaa-aika/tekemiset/LOMAKE/Tapahtumat.xlsx

Vapaa-aika/tekemiset/LOMAKE/Harjoitukset.xlsx


Kannuksen kaupungin toiminta-avustukset tulevat hakuun. Yhdistyksille ja järjestöille suunnattua toiminta-avustusta on jaossa normaalisti, yhteensä 40 278 euroa. 

Jaettavat avustukset jakautuvat seuraavasti: liikunta 18 525 euroa, nuoriso 10 925 € ja kulttuuri 10 828 €.

Yhdistysten avustukset jaetaan vuonna 2017 laadittujen perusteiden mukaan, eli edellisen vuoden toiminnan perusteella. Järjestöt tekevät anomukset normaalisti vuoden 2020 toiminnan perusteella.

Poikkeuksellisen vuoden takia  avustussummien pisteytyksessä  sivistyspalveluiden lautakunnalle tehdään myös  laskelma, missä huomioidaan koronavuoden takia myös vuoden 2019 toiminta.  

Sivistyspalveluiden lautakunta tekee lopullisen päätöksen siitä, huomioidaanko edellisen vuoden toiminta tämän vuoden avustussummassa.  

Kaupunki tiedostaa yhdistystoiminnan haasteet ja haluaa luoda toimintaedellytyksiä myös niille yhdistyksille, joiden toiminta oli viime vuonna merkittävästi vähäisempää. 

Yhdistykset  lähettävät avustushakemuksen yhteydessä sekä toimintakertomuksen että -suunnitelman. Nämät toimivat pohjana avustuksen päätöksenteolle. Avustukset ovat haettavissa maanantaihin 15.3.2021 klo 15 saakka, mutta hakemusta voi täydentää vielä jälkeenpäin mikäli yhdistyksen vuosikokousta ei ehditä tuohon mennessä pitämään.

Avustukset tulevat maksuun ennen kesää. Avustus maksetaan yhdistyksen tilille päätöksenteon jälkeen, mikäli kaikki vaadittavat asiakirjat on toimitettu perille.

Tietoa avustusten hausta ja asiakirjoista löytyy Kannuksen kaupungin nettisivuilta: www.kannus.fi/vapaa-aika/avustukset.