Työllisyyden kuntakokeilu käynnissä

Keski-Pohjanmaan työttömien työnhakijoiden palveluissa tapahtuu muutos, kun osa tiettyjä asiakasryhmiä koskevista TE-toimiston tehtävistä siirretään lainsäädännön perusteella työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvien kuntien tehtäviksi. Kannuksen kaupunki on mukana Kokkolan seudun kuntakokeilussa. Kannuksen ja Kokkolan lisäksi alueeseen kuuluu Perhon kunta sekä Kaustisen seutukunta. 

Kokkolan seudun kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021 ja se päättyy 30.6.2023. Kannuksessa työllisyyskoordinaattoriksi on palkattu Mari Kurikkala.

Käytännössä kuntakokeilun käynnistyminen tarkoittaa, että 1.3.2021 alkaen osa TE-toimiston asiakkaista asioi pääasiassa oman kotikuntansa työllisyyspalveluissa ja osa asiakkaista jatkaa TE-toimiston asiakkaana.

Muutoksen piiriin kuuluvia asiakkaita on noin 2 600 ja he siirtyvät automaattisesti TE-toimistolta kunnille asiakastietojärjestelmässä eikä siirto aiheuta toimenpiteitä asiakkaille.

Kuntakokeilulle tulee toimitilat Kokkolassa iParkiin ja Kannuksessa virastotalolle sekä Noppaan. Kokeilun aikana kehitetään digitaalisia palveluita asiakkaiden käyttöön. 

Muutos asiakassiirtoineen perustuu lakiin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut liittyvät hallituksen tavoitteisiin nostaa työllisyysastetta.

Ketkä kuuluvat kuntakokeilun piiriin?

Kokeiluun ohjataan työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kuntakokeiluun kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä kaikki maahanmuuttajat tai vieraskieliset, jotka ovat joko työttöminä tai työvoimapalveluissa kokeilukuntien TE-toimistoissa.

Alueen TE-palvelut ilmoittavat siirtyville asiakkaille asiasta henkilökohtaisesti. Kokeiluun siirtyminen ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä.