Tiedote syksyn 2020 esikoululaisille ja vanhemmille

Kannuksen kaupungin järjestämään esiopetukseen ilmoittautuminen


Esiopetus
Kannuksen kaupungin järjestämään esiopetukseen lukuvuodelle 2020–2021 ilmoittaudutaan sähköisesti a-
asioinnin kautta 15.2.2020 mennessä.
E-asiointi ja linkki ilmoittautumiseen löytyvät Kannuksen kaupungin internet-sivuilla,
https://www.kannus.fi/varhaiskasvatus/sahkoinen-asiointi/esiopetukseen-ilmoittautuminen
Esiopetus alkaa keskiviikkona 12.8.2020. Esiopetusta järjestetään koulujen toiminta-aikoina ja siihen
osallistuminen on maksutonta.
Esiopetus on lapsen oppimista, osallisuutta, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka tarkoituksena on
vahvistaa lapsen itsetuntoa, tarjota myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen
vuorovaikutukseen muiden samanikäisten lasten kanssa.
Esiopetusta annetaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun
lapsi täyttää seitsemän vuotta. Esiopetus on velvoittavaa ja lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi
osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (Perusopetuslaki 26 s
§). Kunnan järjestämän lakisääteisen esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa eli noin neljä
tuntia päivässä (klo 8:20-12:20). Lukukausi noudattelee pääosin kouluissa noudatettavia työ- ja loma-aikoja.
Esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatuksen päivähoito
Esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvittava varhaiskasvatuksen päivähoito on maksullista ja siihen on
haettava erillisellä hakemuksella jonka linkki on Kannuksen kaupungin internet-sivuilla
https://www.kannus.fi/varhaiskasvatus/sahkoinen-asiointi/paivahoitoon-hakeminen
Hakemus tulee tehdä heti kun hoidon tarve on tiedossa. Mikäli nykyinen päivähoitohakemus irtisanotaan
kevään/kesän aikana on aina täytettävä uusi hakemus mikäli hoidon tarvetta esiopetuksen lisäksi.

Lisätietoja:
Mikäli teillä on kysyttävää ilmoittautumisesta, lisätietoja antaa:
varhaiskasvatuspäällikkö Johanna Keskisalo
puh 044 4745 437
johanna.keskisalo@kannus.fi