Tarjouspyyntö kaupungin kiinteistöjen pihojen, puistoalueiden sekä tiealueiden nurmikonleikkuusta vuodelle 2020

Kannuksen kaupungin teknisten palveluiden osasto pyytää tarjoustanne Kannuksen kaupungin omistamien kiinteistöjen pihojen, puistoalueiden sekä tiealueiden nurmikoiden leikkuusta kesäkautena 2020.
 
Tarjouspyyntö
 
Tarjouslomake liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa 28.2.2020 klo 15 mennessä osoitteeseen:

Kannuksen kaupunki, tekniset palvelut
PL 42
69101 Kannus

Kirjekuoressa tulee olla merkintä ”Nurmikonleikkuu”.