Tarjouspyyntö Kannuksen kaupungin vuoden 2019 päällystyskohteista

Kannuksen kaupungin teknisten palveluiden osasto pyytää teiltä tarjousta Kannuksen kaupungin vuoden 2019 päällystyskohteista liitteenä olevan lomakkeen mukaisesti. Töiden aikataulu sovitaan erikseen.

Hinta annetaan yksikköhintana ilman arvonlisäveroa. Kannuksen kaupunki pidättää oikeuden lisätä tai poistaa tarjouskohteita määrärahojen puitteissa.

Tarjoajan on toimitettava tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tarjouksen liitteenä tai niiden tulee olla tilaajan saatavilla tilaajavastuu.fi –palvelussa. Selvitysten on oltava voimassa tarjouksen jättöhetkellä ja ne saavat olla enintään kolmen kuukauden vanhoja sopimuksen tekohetkellä.

Tarjouksen jättäminen

Tarjous tulee toimittaa sähköpostilla viimeistään perjantaina 17.5.2019 klo 12.00 mennessä osoitteella matti.salmela@kannus.fi

Lisätietoja

Lisätietoja antaa mittausteknikko Matti Salmela puh. 044 4745 247 matti.salmela@kannus.fi

Liite

Tarjouslomake päällystystyöt 2019