Perusopetukseen ilmoittautuminen

Syksyllä 2019 perusopetuksen ensimmäisen luokan aloittavat vuonna 2012 syntyneet lapset. Ilmoittautuminen tehdään ensisijaisesti sähköisesti Wilma-ohjelman kautta osoitteessa: https://wilma.kannus.fi 27.3.2019 mennessä.

Ne huoltajat, jotka eivät voi käyttää sähköistä ilmoittautumista, voivat tulostaa ilmoittautumislomakkeen alla olevasta linkistä. Lomake palautetaan koulutoimistoon (Asematie 1).

Perusopetuslain mukaan kunta osoittaa oppilaan lähikoulun. Oppilas voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun. Tällöin huoltaja huolehtii kuljetuskustannuksista. Kevään aikana järjestetään koulutulokkaille tutustumistilaisuus koulutyöhön koulun ilmoittamana ajankohtana.

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatkan pituus lähikouluun on yli viisi kilometriä. Luokkien 1-2 oppilailla on oikeus kaupungin järjestämään talvikuljetukseen (1.11.-31.3.), mikäli koulumatkan pituus on yli kolme kilometriä. Kuljetus voidaan järjestää myös huoltajalle maksettavana matka-avustuksena.

Tiedustelut koulutoimisto, puh. 044 4745 242.

Ilmoittautumislomake perusopetukseen