Ohjeet työnantajille nuorten kesätyöllistämistuen maksatukseen

Työnantajalle

-työllistä setelin antanut nuori vähintään kahden viikon ajaksi, työsuhteen ei tarvitse olla yhtäjaksoinen, vaan se voi koostua useammasta jaksosta ajalla 1.5.-30.9.2021. Työnantaja voi olla esim. yritys, yhteisö, julkinen sektori, yksityishenkilö tai vaikkapa oma vanhempi tai isovanhempi.

-maksa kahden viikon työsuhteesta nuorelle palkkaa vähintään 350 euroa sekä lakisääteiset työnantajamaksut – apuvälineenä palkanmaksussa voit käyttää ilmaista palkka.fi –palvelua.

-toimita 29.10.2021 mennessä kaupunginviraston neuvontaan nuorelta saamasi tukiseteli, kuitit maksamastasi palkasta ja työnantajamaksuista sekä omat yhteys- ja tilitietosi.

Kaupunki maksaa tukea 150 euroa/työllistämäsi nuori. Tuki maksetaan edellä mainittujen selvitysten perusteella työnantajan tilille.

Tukea maksetaan enintään viidesta (5) nuoresta, poikkeuksena aatteelliset yhdistykset, jotka voivat saada tukea enintään kymmenestä (10) nuoresta.