Nuorten kesätyöllistämisen tukeminen

Kannuksen kaupunki tukee myös tänä kesänä nuorten kesätyöllistämistä ajalla 1.5. – 30.9.2017

Toimintaohjeet tuen saamiseksi

Nuorelle

-      nouda tukiseteli 15.6.2017 mennessä kaupunginviraston neuvonnasta tai toimistosihteeri Anneli
       Klemolalta

-      anna saamasi seteli työnantajallesi, joka voi olla esimerkiksi yritys, yhteisö, julkinen sektori,
       yksityishenkilö tai vaikkapa oma vanhempasi tai isovanhempasi

-      jos saat kaupungilta kesätyöpaikan, seteliä et voi käyttää

-      huomioi, että sinun tulee olla 15 – 20 -vuotias, eli olet syntynyt vuosina 1997 – 2002 ja että sinun tulee
       asua Kannuksessa

Työnantajalle

-      työllistä enintään viisi nuorta vähintään kahden viikon ajaksi - työsuhteen ei tarvitse olla yhtäjaksoinen,
       vaan se voi koostua useasta jaksosta

-      maksa kahden viikon työsuhteesta nuorelle palkkaa vähintään 350 euroa sekä lakisääteiset
       työnantajamaksut – apuvälineenä palkanmaksussa voit käyttää ilmaista palkka.fi –palvelua

-      toimita 31.10.2017 mennessä kaupunginviraston neuvontaan tai toimistosihteeri Anneli Klemolalle
       nuorelta saamasi tukiseteli, kuitit maksamastasi palkasta ja työnantajamaksuista sekä omat yhteys- ja
       tilitietosi

-      kaupunki maksaa tukea 150 euroa/työllistämäsi nuori. Tuki maksetaan kahden viikon kuluessa edellä
       mainittujen selvitysten toimittamisesta