Maantien 775 (Toholammintien) kevyen liikenteen väylä välille Kateenkangas - Yli-Kannuksentie, Kannus

Liikennevirasto on 10.9.2018 hyväksynyt päätöksellään LIVI/5207/04.01.01/2018 tiesuunnitelman Maantien 775 (Toholammintien) kevyen liikenteen väylä välille Kateenkangas - Yli-Kannuksentie, Kannus

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä 30 päivää 1.-30.11.2018 Kannuksen kaupungissa, osoitteessa Asematie 1, 69100 Kannus. (maantielaki 103 §).

Lisätietoja antaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-kuksesta Veijo Rajamäki, puh. 029 502 7750. Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä ja suunnitelmapiirustuksista voi tilata puhelimella 029 502 7722/ Sirpa Inkiläinen tai osoitteella: Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus/Inkiläinen Sirpa, PL 262, 65101 Vaasa.

www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa