Kuntavaalit 2021

Varsinainen vaalitoimitus on su 13.6.2021 klo 9.00 - 20.00 Kannuksen kaupunginvirastolla, os. Asematie 1.

Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 26.5. - 8.6.2021.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat:

Kannuksen kaupunginvirasto, Asematie 1,
26.5. - 6.6. ma-pe  klo 10.00 - 18.00
26.5. - 6.6. la-su  klo 10.00 - 14.00
7.6. - 8.6. ma-ti  klo 10.00 - 20.00

sekä

Eskola-talo, Koulutie 3,  ke 26.5.  klo 15.00 - 18.00

Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään.

Laitosäänestyksestä ilmoitetaan ao. laitoksen ilmoitustaululla.

Kotiäänestyksessä saa äänestää ennakolta kotonaan sellainen henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyspaikkoihin ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava. Omaishoitajalla tulee olla omaishoitajasopimus.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään ti 1.6.2021 klo 16.00 mennessä. Ilmoitus tehdään keskusvaalilautakunnan sihteerille, puh. 044 4745 205 tai kaupunginviraston neuvontaan, puh. (06) 8745 111 tai kirjallisesti Kannuksen kaupungin keskusvaalilautakunnalle, PL 42, 69101 Kannus. Lomakkeita saa kaupunginviraston neuvonnasta tai www.vaalit.fi -sivustolta. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Ilmoituksessa tulee mainita, jos omaishoitaja äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Vaalien ulkomainonta voidaan kaava-alueilla aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 19.5.2021. Mainontaa varten on asetettu mainoskehikot Tukkimiehen torille.

Lisätietoja vaaleista saa oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

Kannuksen kaupungin keskusvaalilautakunta