Kuntavaalit 2021

Valtuutettujen lukumäärä
Kuntavaaleissa valitaan Kannuksen kaupunginvaltuustoon 1.8.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi 27 valtuutettua ja kuntalain 17 §:n mukainen määrä varavaltuutettuja.

Ehdokashakemusten ja muiden asiakirjojen toimittaminen keskusvaalilautakunnalle
Vaalilain tarkoittamat ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään ti 4.5.2021 klo 16.00 mennessä. Vanhan aikataulun (määräaika 9.3.) mukaisesti jätetyt ehdokashakemukset ovat edelleen sellaisenaan voimassa, mutta vaaliasiamiehet voivat halutessaan muuttaa niitä 4.5.mennessä. Ehdokasasettelulomakkeet voi tulostaa oikeusministeriön ylläpitämältä vaalit.fi –sivustolta. Puolueiden ja valitsijayhdistysten edustajat voivat sopia etukäteen tapaamisesta keskusvaalilautakunnan sihteeri Mari Eirolan kanssa, puh. 044 4745 205. Keskusvaalilautakunnan osoite on: PL 42 (Asematie 1), 69101 Kannus.

Kannus 8.4.2021

Kannuksen kaupungin keskusvaalilautakunta