Kuntavaalit 2021

Kannuksen kaupunki

Valtuutettujen lukumäärä

Kuntavaaleissa valitaan Kannuksen kaupunginvaltuustoon 1.6.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi 27 valtuutettua ja kuntalain 17 §:n mukainen määrä varavaltuutettuja.

Ehdokashakemusten ja muiden asiakirjojen toimittaminen keskusvaalilauta-kunnalle

Vaalilain tarkoittamat ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään ti 9.3.2021 klo 16.00 mennessä. Ehdokasasettelulomakkeet voi tulostaa oikeusministeriön ylläpitämältä vaalit.fi –sivustolta. Puolueiden ja valitsijayhdistysten edustajat voivat sopia etukäteen tapaamisesta keskusvaalilautakunnan sihteeri Mari Eirolan kanssa, puh. 044 4745 205. Keskusvaalilautakunnan osoite on: PL 42 (Asematie 1), 69101 Kannus.

Kannus 15.2.2021

Kannuksen kaupungin keskusvaalilautakunta