Koulukeskuksen alueen asemakaavan muuttaminen - valmisteluvaiheen kuuleminen

KUULUTUS

Koulukeskuksen alueen asemakaavan muuttaminen – valmisteluvaiheen kuuleminen

MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville asemakaavan muutos koskien koulukeskuksen alueen asemakaavan kortteleita 72, 73a ja 73b sekä niihin liittyviä viher-, rautatie-, katu- ja vesialueita sekä yleisen tien aluetta. Asemakaavalla määritellään alueiden käyttötarkoitukset, rakentamisoikeudet, kerroskorkeudet sekä alueen liikenneyhteydet. Lisäksi huomioidaan kaavatyön yhteydessä esiin tulevat muut asiat.

Tavoitteena on asemakaavoituksen kautta mahdollistaa koulukeskuksen alueen kehittäminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen mm. muuttamalla Siltakadun silta vain kävelyn ja pyöräilyn käyttöön. Lisäksi asemakaavalla huomioidaan Väylävirastolle tarpeettoman rata-alueen siirtyminen kaupungin omistukseen.

Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten 12.11- 11.12.2020 välisen ajan Kannuksen kaupunginviraston teknisellä osastolla (os. Asematie 1, 69100 Kannus) ja kaupungin kotisivuilla www.kannus.fi.(www.kannus.fi).

Osalliset voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 14.12.2020 mennessä Kannuksen kaupungin teknisten palveluiden lautakunnalle (osoite: Kannuksen kaupunki, teknisten palveluiden lautakunta, Asematie 1, PL 42, 69100 KANNUS).

Lisätietoja antaa mittausteknikko Matti Salmela puh. 044 4745 247 tai vt. tekninen johtaja Mikko Polet puh. 044 4745 250.

Liitteet

Kannus_Koulukeskus_luonnos_VE1

Kannus_Koulukeskus_luonnos_VE2

Kannus_Koulukeskus_luonnos_VE3

Raasakka Tontinkäyttö Havainnekuva VE1

Raasakka Tontinkäyttö Havainnekuva VE2

Raasakka Tontinkäyttö Havainnekuva VE3

VE1_Asemakaavan_seurantalomake

VE2_Asemakaavan_seurantalomake

VE3_Asemakaavan_seurantalomake