Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen

Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 24.8.2020 asettaa nähtäville Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Keski-Pohjanmaan liitto vastaa maakuntastrategian ja -ohjelman valmistelusta. Nyt päivitetään vuonna 2017 hyväksytty Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2018-2021. Uuden strategian valmistelutyö käynnistyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman käsittelyllä ja hyväksymisellä. Laadittava maakuntastrategia sisältää strategiset tavoitteet vuoteen 2040 sekä Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman vuosille 2022-2025.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 valmisteluprosessi, asiakirjan valmistelua koskeva osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely sekä vaikutusten arvioinnin menettely. Tarkoituksena on antaa kaikille maakuntastrategian ja -ohjelman valmistelusta kiinnostuneille tietoa työn vaiheista ja aikataulusta sekä osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksista.

Maakunnan kehittämisen asiakirjat pohjautuvat lakiin ja asetuksiin alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (Luonnos laiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta, 7.4.2020) sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999). Valmistelua ohjaa laki ja asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista eli ns. SOVA-laki ja asetus (200/2005, 347/2005).

Strategiatyön toteuttamiseksi laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 1.9.-30.9.2020 välisenä aikana Keski-Pohjanmaan liiton internet-sivuilla osoitteessa www.keski-pohjanmaa.fi sekä Keski-Pohjanmaan liiton virastolla osoitteessa Rantakatu 14, Kokkola.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään toimittamaan nähtävilläoloajan kuluessa Keski-Pohjanmaan liiton kirjaamoon, osoitteeseen

kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi tai Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 67100 Kokkola.

Keski-Pohjanmaan liiton kirjaamo
+ 358 40 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
www.keski-pohjanmaa.fi