Kannuksen lukio kiinnosti nuoria

Yhteishaku toisen asteen oppilaitoksiin on päättynyt. Kannuksen lukioon hakii tänä vuonna 52 uutta opiskelijaa (viime vuonna 30), heistä 21 (edellinen 6) asetti ensimmäiseksi hakutoiveekseen eläinlääketieteellisen linjan.

Kannuksen omista yläkoululaisista lukioon haki 35 oppilasta (edellisvuosi 24) ja heistä 33 (edellisvuosi 20) haluaa aloittaa opintonsa Kannuksen lukiossa. Lukioon hakeutumisprosentti on näin 50,7% (viime vuosi 35,8), mikä on valtakunnallisestikin hyvä tulos. Kannuksen lukio on panostanut kuluvana lukuvuonna markkinointiin lähettämällä mm. perhosen mallisen esitteen lähialueen yhdeksäsluokkalaisille. 

- On mukava huomata, että lukiomme kiinnostaa myös Kannuksen ulkopuolella, hakijoista melkein 20 tulee muualta, iloitsee vt. rehtori Sakari Typpö.

Hän antaa kiitosta myös koko koulukeskuksen henkilökunnalle, joka on onnistunut rakentamaan hyvän kuvan talon tarjoamista opiskelumahdollisuuksista. Rehtori on tyytyväinen myös siihen, että omat nuoret ovat hakeutuneet lukio-opintoihin aikaisempaa enemmän.

- Lukio on hyvä vaihtoehto nuorelle myös silloin, jos selkeää tulevaisuuden suunnitelmaa ei vielä ole. Lukio tuo kolme vuotta aikaa miettiä omia vaihtoehtoja ja kehittää samalla osaamistaan. Pienessä lukiossa pystymme tarjoamaan myös tukea yksilöllisesti, ehkä siinä yksi hyvä kilpailuvalttimme myös tulevaisuudessa.

Ammatillisen koulutuksen asetti ykköstoiveeksi 34 (viime vuosi 43) nuorta Juhani Vuorisen koulusta, heistä 32 (30) pyrkii jonnekin KPEDUN koulutusalalle.