Kannuksen keskustan asemakaavan muuttaminen - valmisteluvaiheen kuuleminen

MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville asemakaavan muutos koskien Kannuksen keskustan asemakaavan kortteleita 9 ja 10a-f sekä niihin liittyvillä katu-, tori- ja puistoalueita sekä osaa Valtakadusta (vt 28 – Kleemolankatu).

Kaavamuutos koskee kortteleita 9 ja 10a‐10f sekä niihin liittyviä viher‐, tori‐, autopaikka‐, maantie‐, rautatie ja katualueita. Lisäksi asemakaavan muutoksella osa yleisen tien alueesta (Valtakatu) muutetaan katualueeksi. Asemakaavassa määritellään alueiden käyttötarkoitukset, rakentamisoikeudet, kerroskorkeudet sekä alueen liikenneyhteydet. Lisäksi huomioidaan kaavatyön yhteydessä esiin tulevat muut asiat. Tavoitteena on asemakaavoituksen kautta mahdollistaa keskustan yleisilmeen ja katujen parantaminen, liiketilojen parempi saavutettavuus, pysäköinninselkeyttäminen sekä uusien rakennushankkeiden mahdollistaminen alueella.

Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten 1.11. – 2.12.2019 välisen ajan Kannuksen kaupunginviraston teknisellä osastolla (os. Asematie 1, 69100 Kannus) ja kaupungin kotisivuilla (www.kannus.fi).

Osalliset voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 2.12.2019 mennessä Kannuksen kaupungin teknisten palveluiden lautakunnalle (osoite: Kannuksen kaupunki, teknisten palveluiden lautakunta, Asematie 1, PL 42, 69100 KANNUS).

Lisätietoja antaa mittausteknikko Matti Salmela puh. 044 4745 247

Liitteet:

Kannus_keskusta_Ideasuunnitelma_veA
Kannus_keskusta_Ideasuunnitelma_veB
Kannus_keskusta_Ideasuunnitelma_veC
Kannus_keskusta_luonnos_veA
Kannus_keskusta_luonnos_veB
Kannus_keskusta_luonnos_veC
Kannus_keskusta_OAS_tark08102019
Kannus_keskustan_Ideasuunnitelman_seloste_08102019