Kannuksen keskustan asemakaavan muuttaminen - ehdotusvaiheen kuuleminen

MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville asemakaavan muutos koskien Kannuksen keskustan asemakaavan kortteleita 9 ja 10a-f sekä niihin liittyvillä viher-, tori-, autopaikka-, maantie-, rautatie- ja katualueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 9 ja 10a-f sekä niihin liittyviä viher-, tori-, maantie-, rautatie- ja katualueita. Asemakaavassa määritellään alueiden käyttötarkoitukset, rakentamisoikeudet, kerroskorkeudet sekä alueen liikenneyhteydet. Lisäksi asemakaavan muutoksella osa yleisen tien alueesta (Valtakatu) muutetaan katualueeksi.

Asemakaava-aineisto on nähtävillä ehdotusvaiheen kuulemista varten 4.2. - 4.3.2020 välisen ajan Kannuksen kaupunginviraston teknisellä osastolla (os. Asematie 1, 69100 Kannus) ja kaupungin kotisivuilla (www.kannus.fi).

Osalliset voivat esittää kirjallisen muistutuksen kuulemisen aikana Kannuksen kaupungin teknisten palveluiden lautakunnalle (osoite: Kannuksen kaupunki, teknisten palveluiden lautakunta, Asematie 1, PL 42, 69100 KANNUS).

Lisätietoja antaa Plandea Oy Minna Vesisenaho, 050 537 4491

Liitteet:

Kannus_Ydinkeskusta_Korttelit9ja10a_10f_ehdotus
Kannus_Ydinkeskusta_Korttelit9ja10a_10f_selostus
LIITE1_Asemakaavan_seurantalomake
LIITE2_Havainnekuvat
LIITE3_PIMA_maapera-pohjavesitutukimukset
LIITE4_Raideliikenne_Tärinäselvitys
LIITE5_Raideliikenne_Meluselvitys
LIITE6_Liikenteen_ja_ympäristön_yleissuunnitelma_ja_tyyppipoikkileikkaus