Kannuksen kaupunki lomauttaa enintään 85 työntekijää

Kaupunginhallitus valtuutti 24.3.2020 koronatilanteesta johtuen  käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät 14.4.2020. Yhteistoimintaneuvottelun lopputuloksena enintään 85 työntekijää lomautetaan työn tilapäisen vähenemisen vuoksi enintään 90 päivän ajaksi.  Ensisijaisesti lomautusuhan alaisille tullaan tarjoamaan muuta työtä tai korvaavia työtehtäviä, sovitaan vuosilomia pidettäväksi ja vasta viimeisenä vaihtoehtona lomautus tulee kysymykseen.  Tilanteen muuttuessa lomautusilmoitus voidaan perua tai jo alkanut lomautus keskeyttää ja henkilö voi palata työhönsä.