Kannuksen kaupungin rakennusjärjestys

Kannuksen kaupunginvaltuusto on 12.12.2016 § 59 hyväksynyt Kannuksen kaupungin rakennusjärjestyksen. Rakennusjärjestys on tullut voimaan 17.1.2017.

Kannus 27.1.2017
Kaupunginhallitus

Rakennusjärjestys