Kannuksen kaupungin testamentti- ja lahjoitusvarojen haku

Kannuksen kaupungilla on testamentti- ja lahjoitusvaroja, joista voidaan myöntää varoja käytettäväksi vanhusten hoitoon, vanhustyön hyväksi, vanhusten avopalveluihin sekä hyvinvointipalveluiden kehittämiseen ja parantamiseen eri ikäryhmien tarpeet huomioiden.

Edellä mainittuja palveluja järjestävät toimijat voivat anoa rahastoista varoja vapaamuotoisella hakemuksella os. Kannuksen kaupunki, PL 42, 69101 Kannus. Hakuaika on jatkuva. Päätöksen varojen myöntämisestä tekee kaupunginhallitus puolivuosittain.