Europarlamenttivaalit 2019

Varsinainen vaalitoimitus on su 26.5.2019 klo 9.00 - 20.00 Kannuksen kaupunginvirastolla, os. Asematie 1.

Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 15.5. – 21.5.2019.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat:

Kannuksen kaupunginvirasto, Asematie 1,

ke-pe 15.05. – 17.05. klo 10.00 – 18.00
la-su 18.05. – 19.05. klo 10.00 – 14.00
ma-ti 20.05. – 21.05. klo 10.00 – 20.00
sekä
Eskola-talo
, Koulutie 3, ke 15.05. klo 15.00 – 18.00

Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään.

Laitosäänestyksestä ilmoitetaan ao. laitoksen ilmoitustaululla.

Kotiäänestyksessä saa äänestää ennakolta kotonaan sellainen henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyspaikkoihin ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava. Omaishoitajalla tulee olla omaishoitajasopimus. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään ti 14.5.2019 klo 16.00 mennessä. Ilmoitus tehdään keskusvaalilautakunnan sihteerille, puh. 044 4745 205 tai kaupunginviraston neuvontaan, puh. (06) 8745 111 tai kirjallisesti Kannuksen kaupungin keskusvaalilautakunnalle, PL 42, 69101 Kannus. Ilmoittautumislomakkeen ja ohjeen voi tulostaa tästä linkistä.

Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestyksestä saa lisätietoa www.vaalit.fi/kirjeaanestys.

Vaalien ulkomainonta voidaan kaava-alueilla aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 8.5.2019. Mainontaa varten on asetettu mainoskehikot Tukkimiehen torille.

Lisätietoja vaaleista saa oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

Kannuksen kaupungin keskusvaalilautakunta