Ensi vuonna varaudutaan lähes 7 miljoonan investointeihin

Kannuksen kaupunginhallitus hyväksyi valtuuston käsittelyyn tulevan vuoden talousarvion.

Ensi vuoden osalle suunnitellaan investointeja, joilla on pitkäaikaiset vaikutukset Kannuksen kaupungin toimintoihin.

Merkittävin hanke tulevalle vuodelle on Raasakan koulun uudisrakentaminen, jolle varataan ensi vuodelle 3 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannusarvio on noin 8,4 miljoonaa euroa. Raasakan suunnittelussa pyritään huomioimaan myös pitemmän ajan tilatarpeet. Tällä hetkellä lasten syntyvyysennuste on laskeva ja sillä tulee olemaan vaikutuksia myös kouluverkkoon. Valmisteluissa huomioidaan erilaisia vaihtoehtoja, joista päättäjät pääsevät valitsemaan Kannukselle sopivimmat vaihtoehdot.

Koulun ohella pohdittavana kirjaston ja nuorisopalveluiden tilakysymykset sekä mahdolliset varhaiskasvatuksen lisätarpeet. Erilaisia vaihtoehtoja selvitetään ja ratkaisuja pohditaan eri näkökulmista.

Kevyen liikenteen väyliin varataan ensi vuodelle 820 000 euroa ja keskustan alueen kehittämiseen, koulukeskuksen katujärjestelyihin 400 000 euroa.

Kaupungilla on omistuksessaan runsaasti kiinteistöjä, joiden kunnossapitoon on varauduttava. Salaojitukseen ja kattoremontteihin varataan ensi vuodelle 425 000 euroa.

Muina isompina varauksina tulevasta budjetista ovat: liikunta-alueisiin 110 000 euroa, katuihin 165 000 ja tievalaistukseen 150 000 euroa.

Ensi vuoden alusta elinvoimapalvelut vahvistuvat merkittävästi. Työllistämispalveluihin palkataan työllisyyskoordinaattori. Etsivä nuorisotyö ja pajatoiminta siirtyy elinvoimapalveluiden alle. Näin tukityöllistettävien palvelut keskittyy.

Kaupunginhallitus esittää 80 euron suuruisen Kannus -lisän maksamisesta kodinhoidon tukeen oikeutetuille ensi vuoden ajan. Tällä halutaan viestittää lapsiystävällisestä kaupungista ja se voi myös vähentää varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrää. Varhaiskasvatuksen tilakysymykset ovat myös yksi pohdittavista aiheista.

Valtuusto kokoontuu hyväksymään talousarvioesitystä maanantaina 7.12. Kokousta voi seurata paikallistv:n kautta.