Eduskuntavaalit 2019

Varsinainen vaalitoimitus on su 14.4.2019 klo 9.00 - 20.00 Kannuksen kaupunginvirastolla, os. Asematie 1.

Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 3.4. – 9.4.2019.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat:
Kannuksen kaupunginvirasto, Asematie 1,
ke-pe 03.04. – 05.04. klo 10.00 – 18.00
la-su 06.04. – 07.04. klo 10.00 – 14.00
ma-ti 08.04. – 09.04. klo 10.00 – 20.00
sekä
Eskola-talo, Koulutie 3, ke 03.04. klo 15.00 – 18.00

Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään.

Laitosäänestyksestä ilmoitetaan ao. laitoksen ilmoitustaululla.

Kotiäänestyksessä saa äänestää ennakolta kotonaan sellainen henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyspaikkoihin ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Sa-massa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidetta-va. Omaishoitajalla tulee olla omaishoitajasopimus.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään ti 2.4.2019 klo 16.00 mennessä. Ilmoitus tehdään keskusvaalilautakunnan sihteerille, puh. 044 4745 205 tai kaupunginviraston neuvontaan, puh. (06) 8745 111 tai kirjallisesti Kannuksen kaupungin keskusvaalilautakunnalle, PL 42, 69101 Kannus. Lomakkeita saa kaupunginviraston neuvonnasta tai www.vaalit.fi -sivustolta. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Ilmoituksessa tulee mainita, jos omaishoitaja äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Vaalien ulkomainonta voidaan kaava-alueilla aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 27.3.2019. Mainontaa varten on asetettu mainoskehikot Tukkimiehen torille.

Lisätietoja vaaleista saa oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

Kannuksen kaupungin keskusvaalilautakunta