Aluevaalit 2022

Varsinainen vaalitoimitus on su 23.1.2022 klo 9.00 - 20.00, Kannuksen kaupunginvirastolla, os. Asematie 1.

Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 12.1. - 18.1.2022.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat:

Kannuksen kaupunginvirasto, Asematie 1,
ke-pe            12.1. – 14.1.                       klo 10.00 – 18.00
la-su             15.1. – 16.1.                       klo 10.00 – 14.00
ma-ti             17.1. – 18.1.                       klo 10.00 – 20.00

sekä
Eskola-talo, Koulutie 3,     ke 12.1.         klo 15.00 – 18.00

Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään.

Laitosäänestyksestä ilmoitetaan ao. laitoksen ilmoitustaululla.

Kotiäänestyksessä saa äänestää ennakolta kotonaan sellainen henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyspaikkoihin ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava. Omaishoitajalla tulee olla omaishoitajasopimus.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään ti 11.1.2022 klo 16.00 mennessä. Ilmoitus tehdään keskusvaalilautakunnan sihteerille, puh. 044 4745 205 tai kaupunginviraston neuvontaan, puh. (06) 8745 111 tai kirjallisesti Kannuksen kaupungin keskusvaalilautakunnalle, PL 42, 69101 Kannus. Lomakkeita on saatavilla kaupunginviraston neuvonnasta tai www.vaalit.fi -sivustolta. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Ilmoituksessa tulee mainita, jos omaishoitaja äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Vaalien ulkomainonta voidaan kaava-alueilla aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 5.1.2022. Mainontaa varten on asetettu mainoskehikot Tukkimiehen torille.

Lisätietoja vaaleista saa oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

Kannus 22.11.2021

Kannuksen kaupungin keskusvaalilautakunta