Ajankohtaistiedote 6.5. Kannuksen kaupungin varautumistyöryhmältä

Kirjastot avataan ensimmäisenä - lisäohjeita odotellaan toimintojen avaamisen osalta

 

Kannuksen kaupungin varautumistyöryhmä kokoontui keskiviikkona ajankohtaisten asioiden pariin. Korona-epidemiasta johtuvia toimintarajoituksia ollaan pikkuhiljaa purkamassa hallituksen maanantaina 4.5. tekemien linjausten pohjalta. Lisätietoja toimintaohjeista odotetaan aluehallintoviranomaiselta. Ensi viikolla tehdään linjaukset kesän tapahtumien ja vapaa-aikatilojen osalta. Kirjasto on jo avannut uloslainauspisteen eli kirjaston henkilökunta kerää ilmoitetut lainaukset kassiin ja ne on mahdollista hakea kirjaston eteisestä. Kirjasto palaa ns. normaaliin toimintaan asteittain. Toimintojen palauttamisessa kiinnitetään huomio sekä asiakkaiden että henkilöstön turvallisuuteen.

 

Perusopetus muuttuu lähiopetukseksi ensi viikolla. Sen osalta järjestelyt ovat hyvässä vauhdissa ja koteihin lähetetään lisätietoa. Oppilaat tullaan pitämään omissa ryhmissä ja opettajat kiertävät luokkia. Yläkoulun puolella valinnaiset aineet muuttavat ryhmäjakoja, mutta muuten oppilaat ovat kotiluokissaan. Aikuisten välisiä kontakteja vältetään ja esimerkiksi ruokailun osalta oppilaita jaetaan ryhmiin ja ruokailua porrastetaan. Myös lisätiloja otetaan käyttöön. Yhtenä lisätilana on ulkotilat ja niitä pyritään hyödyntämään kahden viimeisen viikon ajan mahdollisimman hyvin.

Koulukuljetuksista annetaan lisätietoa myöhemmin, mutta yleisenä toimintaohjeena on, että kuljetuksissa ollaan mahdollisimman hajautetusti. 

Lukio jatkaa Kannuksessa etäopetuksena lukukauden loppuun saakka. Etäopetus ja koeviikon järjestelyt ovat onnistuneet lukio-opetuksessa hyvin. 

Kevätjuhlia ja ylioppilasjuhlia ei tänä vuonna voida järjestää perinteisin menoin. Viimeisten päivien ohjelmasta tiedotetaan myöhemmin.

 

Kouluilla ollaan tilanteessa rauhallisin mielin, yksityiskohtia käytännön järjestelyiden osalta hiotaan vielä kuntoon ja yksi merkittävä asia kahden viikon lähiopetusjaksolla on se, että keskusteluissa ja kohtaamisissa voidaan purkaa koronaan ja poikkeustilaan liittyviä ajatuksia ja tunteita. 

Nyt käyttöön otettavat järjestelyt jatkuvat todennäköisesti myös syksyllä, joten kaksi viikkoa antaa arvokasta tietoa siitä, miten käytäntöjä syksyllä jatketaan.

 

Päätettiin, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ei peritä, mikäli lapsi on ollut pois hoidosta yhtäjaksoisesti 30.4. alkaen ja lapsen ennalta ilmoitettu poissaolo jatkuu keskeytyksettä vielä 13.5. jälkeenkin. Käytäntö on voimassa 31.7. saakka.  Hoidossa olevilta lapsilta asiakasmaksu peritään normaalikäytännön mukaisesti 14.5. alkaen.  

 

Varautumistyöryhmässä päätettiin jatkaa etätyösuosituksen mukaista toimintaa, eli viraston ovet pysyvät suljettuina myös 1.6. alkaen. Henkilöstö jatkaa etätöitä lomakauden ylitse ja elokuussa tilanne arvioidaan uudelleen. Henkilöstö on tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse ja tarvittaessa on mahdollisuus sopia myös tapaamisesta.

 

Kaupunki tiedottaa palveluistaan säännöllisesti nettisivuillaan ja somekanavillaan.