Teknisten palveluiden osasto

VASTUUALUEET

Tekninen johtaja Johanna Vakkuri
- teknisen toimen hallinto
- rakennuttaminen
- kaupungin omien kiinteistöjen tilapalvelu
- yritystilojen vuokraus

Mittausteknikko Matti Salmela
- tonttien varaus ja myynti
- kaavoitus ja mittaus
- katujen, yksityisteiden, puistojen ja yleisten alueiden hoito

Rakennustarkastaja Timo Himanka
- rakennuslupa- yms. lupa-asiat

Ruoka- ja puhdistupalvelupäällikkö Sirpa Maliniemi
- kaupungin ruoka- ja puhdistuspalvelut

Siivoustyönohjaaja Mari Mäki-Korvela
-
kaupungin puhdistuspalvelut

Toimistosihteeri Ulla Kujala
- teknisen toimen talousasiat ja ostoreskontra

Ympäristösihteeri Katja Polojärvi
Puh. +358 44 4745 249
- ympäristö- ja maa-ainesasiat
- ympäristöasioiden neuvonta
- toimistopäivä kaupunginvirastolla pääsääntöisesti maanantaisin