KOULUTERVEYDENHUOLTO ON KIINNOSTUNUT OPPILAAN TERVEYDESTÄ

KOULUTERVEYDENHUOLTO ON KIINNOSTUNUT OPPILAAN TERVEYDESTÄ

Kouluterveydenhuoltoa toteutetaan koulussamme vuosittaisilla terveystarkastuksilla, joissa kiinnitetään huomiota oppilaan niin fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseenkin hyvinvointiin. Ensimmäisellä ja viidennellä luokalla tarkastuksen suorittamiseen osallistuvat sekä terveydenhoitaja että lääkäri. Vanhempien mukanaolo 1. ja 5. luokan tarkastuksissa on toivottavaa. Muilla luokka-asteilla määräaikaistarkastukset tekee terveydenhoitaja. Kaikkiin tapaamisiin oppilaan kanssa liittyy myös terveyskasvatus, jossa aiheena ovat mm. terveelliset elämäntavat sekä lasten ja nuorten kehitykseen liittyvät asiat. Oppilaat voivat tulla vastaanotolle myös äkillisissä sairaustapauksissa sekä keskustelemaan elämäänsä liittyvistä asioista. Pienempien koulutapaturmien hoito kuuluu kouluterveydenhoitajalle, mutta lääkärin hoitoa vaativat vammat hoidetaan terveyskeskuksessa.
Vanhempien ja opettajien kanssa tehtävä yhteistyö on onnistuneen kouluterveydenhuollon edellytys. Kouluterveydenhoitaja, tarvittaessa myös lääkäri, osallistuu oppilashuoltotyöryhmän toimintaan.

TERVEYDENHOITAJIEN VASTAANOTOT lukuvuonna 2018-2019:
Kouluterveydenhoitajina toimivat Elina Jaatinen (kevätlukukausi), Jane Koivukoski (syyslukukausi) ja Johanna Autio. 

Johannan vastuualueena on Raasakan koulu. Johannan tavoittaa numerosta 040 804 2620.

Takalon koulun, Roikolan koulun ja Märsylän koulun terveydenhoitajana toimii Jane Koivukoski. Hänen puhelinnumeronsa on 0408043286. Kouluterveydenhoitajan vastaanotto on Takalossa torstaisin ja perjantaisin.

Raasakan koulun terveydenhoitajan vastaanotto on koulukeskuksessa päivittäin
maanantai-torstai klo 8-16
perjantai klo 8-14
 


Kouluterveydenhoitaja Jane Koivukoski/Elina Jaatinen
Roikolan koululla kuukauden 1. keskiviikko
Märsylän koululla kuukauden 2. keskiviikko

Voit olla yhteydessä lapsen asioissa kouluterveydenhoitajiin myös Wilman kautta ja sähköpostitse etunimi.sukunimi@soite.fi