KOULUTERVEYDENHUOLTO ON KIINNOSTUNUT OPPILAAN TERVEYDESTÄ

KOULUTERVEYDENHUOLTO ON KIINNOSTUNUT OPPILAAN TERVEYDESTÄ

Kouluterveydenhuoltoa toteutetaan koulussamme vuosittaisilla terveystarkastuksilla, joissa kiinnitetään huomiota oppilaan niin fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseenkin hyvinvointiin. Ensimmäisellä ja viidennellä luokalla tarkastuksen suorittamiseen osallistuvat sekä terveydenhoitaja että lääkäri. Vanhempien mukanaolo 1. ja 5. luokan tarkastuksissa on toivottavaa. Muilla luokka-asteilla määräaikaistarkastukset tekee terveydenhoitaja. Kaikkiin tapaamisiin oppilaan kanssa liittyy myös terveyskasvatus, jossa aiheena ovat mm. terveelliset elämäntavat sekä lasten ja nuorten kehitykseen liittyvät asiat. Oppilaat voivat tulla vastaanotolle myös sairaustapauksissa sekä keskustelemaan elämäänsä liittyvistä asioista. Pienempien koulutapaturmien hoito kuuluu myös kouluterveydenhoitajalle, mutta lääkärin hoitoa vaativat vammat hoidetaan terveyskeskuksessa.
Vanhempien ja opettajien kanssa tehtävä yhteistyö on onnistuneen kouluterveydenhuollon edellytys. Kouluterveydenhoitaja, tarvittaessa myös lääkäri, osallistuu oppilashuoltotyöryhmän toimintaan.

TERVEYDENHOITAJIEN VASTAANOTOT lukuvuonna 2017-2018:
Kouluterveydenhoitajina toimivat Jane Koivukoski ja Johanna Autio.

Johannan vastuualueena on Raasakan, Roikolan ja Märsylän koulut. Johannan tavoittaa numerosta 040 804 2620.

Takalon koulun terveydenhoitajana toimii Jane Koivukoski. Hänen puhelinnumeronsa on 0408042602. Kouluterveydenhoitajan vastaanotto on Takalossa torstaisin klo 8-16.

Raasakan koulun terveydenhoitajan vastaanotto on koulukeskuksessa päivittäin
maanantai-torstai klo 8-16
perjantai klo 8-14
poikkeuksena kuukauden 1. ja 2. torstai, jolloin terveydenhoitaja on sivukylien kouluilla.


Kouluterveydenhoitaja Johanna Autio
Roikolan koululla kuukauden 1. torstai
Märsylän koululla kuukauden 2. torstai

Voit olla yhteydessä lapsen asioissa kouluterveydenhoitajiin myös Wilman kautta ja sähköpostitse etunimi.sukunimi@soite.fi