KURAATTORIN LUO VOI AINA MENNÄ

Kannuksen alakouluilla työskentelee kuraattori Marika Isoniemi. Hän on yleensä maanantaisin ja keskiviikkoisin Takalon koululla. Torstaisin hän on tavattavissa Raasakan koululla ja perjantaisin vuoroviikoin sivukouluilla, Roikolassa tai Märsylässä. Kuraattori toimii osin myös varhaiskasvatuksessa ja tekee tarpeen mukaan yhteistyötä siellä lapsen varhaisen tuen järjestämiseksi. Kuraattorin tavoittaa numerosta 044 4745 464 tai Wilma-viestillä sekä sähköpostitse etunimi.sukunimi@edu.kannus.fi.

Kuraattori on kouluissa oppilaiden sosiaalisen kasvamisen tukena. Kuraattorin työssä tavoitteena on oppilaan tukeminen, auttaminen ja kuunteleminen, jotta koulunkäynti ja arkielämän asiat sujuvat mutkattomasti. Kuraattorin kanssa voi keskustella kaikenlaisista elämään liittyvistä asioista. Kuraattoria sitoo vaitiolovelvollisuus. Asioista, jotka ovat tulleet esille luottamuksellisissa keskusteluissa, annetaan tietoa muille vain, mikäli se on välttämätöntä tai siitä on erikseen sovittu.

Oppilas voi hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan tai ohjautua vanhemman, opettajan, terveydenhoitajan tai jonkun muun henkilön suosittelemana kuraattorille.

Kuraattoriin voi olla yhteydessä, kun lapsella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu merkittäviä muutoksia. Lapsi voi saada kuraattorilta tukea myös omaan elämäänsä ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella kuraattorin kanssa esimerkiksi kotitilanteesta tai kasvatusasioista. Tarvittaessa kuraattori ohjaa oppilasta sekä hänen perhettään koulun ulkopuolisiin palveluihin ja tekee yhteistyötä lapsen verkostojen kanssa.

Kuraattori tekee työtään oppilaiden, vanhempien, kouluyhteisön ja eri viranomaisten kanssa. Hän myös osallistuu opiskeluhuoltoryhmien toimintaan, sekä kodin ja koulun yhteistyöhön.