KOULUKURAATTORIN LUO VOI AINA MENNÄ

Koululaitoksessamme palvelee myös Tiina Huuki, koulukuraattori. Tiistaisin hän käy sivukouluilla. Keskiviikko-aamupäivisin koulukuraattori on Takalon koululla terveydenhoitajan tiloissa. Sopimuksen mukaan muulloinkin. Muina päivinä Tiina Huuki on Kannuksen yläkoulun, lukion ja Raasakan oppilaiden käytettävissä. Kuraattorin puhelinnumero on 044-4745 427. Sähköposti toimii osoitteella tiina.huuki@kannus.fi.

Kuraattorin kanssa voi miettiä mm. ratkaisuja, jos kouluvuoden aikana ilmenee vaikeuksia.

A) Opiskeluun ja koulunkäymiseen liittyvissä asioissa
- opiskelumotivaatio on kadoksissa
- oppilasta kiusataan tai hän on mukana kiusaamisessa
- on koulunkäyntiin liittyviä pelkoja tai on paljon poissaoloja koulusta
- koulun tai luokan vaihtumisesta syntyy ongelmia
- yhteistyö koulussa ei jostain syystä suju

B) Kotiin tai muihin ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa
- kotiasiat vaivaavat mieltä (perheessä riitoja, taloudellisia vaikeuksia tms.)
- on surua, murheita, ahdistusta tai henkisen jaksamisen ongelmia
- on yksinäisyyttä, syrjään vetäytymistä / -jäämistä
- kaveri-/ tai muissa ihmissuhteissa on vaikeuksia
- joutuu näkemään tai kokemaan henkistä ja fyysistä väkivaltaa

C) Vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvissä asioissa
- harrastuksen ja koulunkäynnin yhteensovittamisessa on ongelmia tai pitäisi löytää uusi harrastus

Oppilas voi hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan tai ohjautua vanhemman, opettajan,
terveydenhoitajan tai jonkun muun henkilön suosittelemana kuraattorille.