LOMAHAKEMUS
Oppilaan nimi:____________________________________________________________________

Syy ylimääräisen lomaan

Loma-aika:____________________________________________________________________________
Päiväys:_________________________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus:_____________________________________________________________

Loma myönnetty
Luokanopettaja:________________________________________________________________
Rehtori:_______________________________________________________________________

Luokanopettaja myöntää kolmen päivän loman. Rehtori myöntää sitä pidemmän, mutta aina on kysyttävä luokanopettajalta ensin, onko lapsen opintojensa vuoksi mahdollista olla pois ja mitä hänen on tehtävä ennen tai jälkeen loman tai loman aikana, jottei jäisi jälkeen opinnoissaan.