LOMAHAKEMUS
Oppilaan nimi:____________________________________________________________________

Syy ylimääräisen lomaan

Loma-aika:____________________________________________________________________________
Päiväys:_________________________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus:_____________________________________________________________

Loma myönnetty
Luokanopettaja:________________________________________________________________
Rehtori:_______________________________________________________________________

Luokanopettaja myöntää kolmen päivän loman. Rehtori myöntää sitä pidemmän, mutta aina on ky-syttävä luokanopettajalta ensin, onko lapsen opintojensa vuoksi mahdollista olla pois ja mitä hänen on tehtävä ennen tai jälkeen loman tai loman aikana, jottei jäisi jälkeen opinnoissaan.