Rekisteriselosteet

Henkilötietolain (523/1999) mukaan henkilöstörekisteristä tulee laatia Rekisteriseloste, johon merkitään rekisterinpitäjän lisäksi rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai rekisterin pitäjän edustaja, jonka tulee huolehtia rekisteröidyn oikeuksien toteutumiseen liittyvistä palveluista.

Rekisterin ylläpitojärjestelmään kuuluvat manuaalinen aineisto ja ATK:lla hoidetut asiakastietojärjestelmät. Tietojen säilyttämistä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostussuunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteröidyllä on tarkastus ja virheenkorjaamisoikeus.

Kukin osasto vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Rekisteriselosteet:

Asianhallintajärjestelmä (Dynasty)

Henkilöstöhallinto (ProExcellenta)

Kansalaisopiston kurssihallinto (Hellewi)

Kulunvalvonta ja työajanseuranta (Esmikko)

Kuntalaisaloite

Oppilashallintojärjestelmä (Primus)

Palautelomake

Päivähoitojärjestelmän rekisteri ( Pro Consona)

Päivähoitojärjestelmän rekisteri, hoitoaikojen ilmoittaminen ( Pro Consona Mukana)

Rakennusvalvonta (Kuntanet)

Taloushallintojärjestelmä (ProEconomica)

Työvuorosuunnitelu- ja laskentajärjestelmä (MD-Titania)

Varhaiskasvatuspalveluiden sijaishenkilörekisteri

Väestörekisteri (Facta)

Väestörekisteri (Kuntanet)

Vahvat kannukset tulevaisuuteen –nuorten työpaja (Party)

Etsivä nuorisotyö (ParEnt)

Anders-kirjastojen asiakasrekisteri

Anders-kirjastojen kokoelmatietokanta ja asiakasrekisteri -tietojärjestelmäseloste

Anders-verkkokirjasto-rekisteriseloste

Anders verkkokirjasto-tietojärjestelmäseloste