Tietosuoja

Tietosuojavastaava: Arkistosihteeri Mari Eirola puh. 044 4745 205, s-posti: etunimi.sukunimi(at)kannus.fi

Tietosuojaselosteet:

Sivulle on koottu osa henkilötietolain mukaisista Kannuksen kaupungin rekisteriselosteista. Selosteiden uusiminen ja täsmentäminen on työn alla.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat mmun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Kukin toimiala vastaa omien tietosuojaselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Asianhallintajärjestelmä (Dynasty)

Henkilöstöhallinto (ProExcellenta)

Kansalaisopiston kurssihallinto (Hellewi)

Kulunvalvonta ja työajanseuranta (Esmikko)

Kuntalaisaloite

Palautelomake

Päivähoitojärjestelmän rekisteri ( Pro Consona)

Päivähoitojärjestelmän rekisteri, hoitoaikojen ilmoittaminen ( Pro Consona Mukana)

Varhaiskasvatuspalveluiden sijaishenkilörekisteri

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Rakennusvalvonta (Kuntanet)

Taloushallintojärjestelmä (ProEconomica)

Työvuorosuunnitelu- ja laskentajärjestelmä (MD-Titania)

Väestörekisteri (Facta)

Väestörekisteri (Kuntanet)

Vahvat kannukset tulevaisuuteen –nuorten työpaja (Party)

Etsivä nuorisotyö (ParEnt)

Anders-kirjastojen asiakasrekisteri

Anders-kirjastojen kokoelmatietokanta ja asiakasrekisteri -tietojärjestelmäseloste

Anders-verkkokirjasto-rekisteriseloste

Anders verkkokirjasto-tietojärjestelmäseloste