Luottamushenkilöorganisaatio

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin ja se valitaan neljän vuoden välein järjestettävissä kunnallisvaaleissa.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. valmistelee valtuuston päätettäväksi tulevat asiat sekä huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kaupunginhallitus edustaa kaupunkia, käyttää kaupungin puhevaltaa ja tekee sen puolesta erilaisia oikeustoimia.

Sivistyspalveluiden lautakunta

Teknisten palveluiden lautakunta

Tarkastuslautakunta

Keskusvaalilautakunta

Maaseutulautakunnan päätökset löytyvät osoitteesta www.kaseka.fi

 

Takaisin etusivulle