Organisaatio ja toiminta

Kaupungin hallinto

Kaupunginvaltuusto
Puheenjohtaja Mari Kerola (Kesk)

Suomen Keskusta 19
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue 3
Kansallinen Kokoomus 1
Perussuomalaiset                                                                 3
Kristillisdemokraatit
1
Yhteensä 27

Kaupunginhallitus
Puheenjohtaja Olli Joensuu (Kesk)

Suomen Keskusta 7
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue 1
Perussuomalaiset 1
Yhteensä 9

Lautakunnat

  • Keskusvaalilautakunta, puheenjohtaja Juha Yli-Korpela
  • Tarkastuslautakunta, puheenjohtaja Esa Erkkilä
  • Teknisten palveluiden lautakunta, puheenjohtaja Janne Kivioja
  • Sivistypalveluiden lautakunta, puheenjohtaja Kari Gromoff

Johtavat viranhaltijat

  • Kaupunginjohtaja Jussi Niinistö
  • Sivistystoimenjohtaja Leena Kivijakola
  • Tekninen johtaja Mikko Polet

Hallintosääntö (kaupunginvaltuusto 29.5.2017)

Kaupunginhallituksen ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille
Sivistyspalveluiden lautakunnan ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille
Teknisen palveluiden lautakunanan ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille

Konserniohje (k.valt. 5.3.2018)

Henkilöstöraportti vuodelta 2018

Hyvinvointiraportti 2016


Takaisin etusivulle