Organisaatio ja toiminta

Kaupungin hallinto

Kaupunginvaltuusto
Puheenjohtaja Mari Kerola (Kesk)

Suomen Keskusta 19
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue 3
Kansallinen Kokoomus 1
Perussuomalaiset                                                                 3
Kristillisdemokraatit
1
Yhteensä 27

Kaupunginhallitus
Puheenjohtaja Olli Joensuu (Kesk)

Suomen Keskusta 7
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue 1
Perussuomalaiset 1
Yhteensä 9

Lautakunnat

  • Keskusvaalilautakunta, puheenjohtaja Juha Yli-Korpela
  • Tarkastuslautakunta, puheenjohtaja Esa Erkkilä
  • Teknisten palveluiden lautakunta, puheenjohtaja Janne Kivioja
  • Sivistypalveluiden lautakunta, puheenjohtaja Kari Gromoff

Johtavat viranhaltijat

  • Kaupunginjohtaja Jussi Niinistö
  • Sivistystoimenjohtaja Leena Kivijakola
  • Tekninen johtaja Mikko Polet

Hallintosääntö (kaupunginvaltuusto 29.5.2017)

Kaupunginhallituksen ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille
Sivistyspalveluiden lautakunnan ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille
Teknisen palveluiden lautakunanan ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille

Konserniohje (k.valt. 5.3.2018)

Henkilöstöraportti vuodelta 2018

Hyvinvointiraportti 2018-2019

Takaisin etusivulle