Ympäristönäkökohtien kartoitus ja hallinta

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen palvelukeskus Valonia on julkaissut sivuillaan tarkistuslistojen sarjan, joiden avulla yritys voi tunnistaa omasta toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset. Aiheina on muun muassa henkilöstön ympäristöosaaminen, energian ja veden kulutus ja hankintojen materiaalitehokkuus. Siirry tarkistuslistoihin.