Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut

Teknisten palveluiden lautakunta 5.2.2015 § 4

Maa-aineslupataksa