Rakennustarkastajan tekemät lupapäätökset ovat nähtävänä Kannuksen kaupungin kuulutukset ja ilmoitukset -sivustolla.

Ilmoitustaululle