Vanhusväestö ja vammaiset

Kuka voi saada

Avustusta voidaan myöntää, mikäli asunnossa pysyvästi asuvasta ruokakunnasta vähintään yksi henkilö on yli 65-vuotias tai vammainen.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että asunnossa asuvan ruokakunnan bruttotulot eivät ylitä kuukaudessa seuraavia tulorajoja:

Henkilöluku 1 2 3 4
Tulot €/kk 1355 € 2260 € 3020 € 3845 €

Kutakin lisähenkilöä kohden tulojen enimmäismääriä korotetaan 795 €:lla

Jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski sovelletaan seuraavia tulorajoja:

Henkilöluku 1 2 3 4
Tulot €/kk 1760 € 2940 € 3925 € 5000 €

Avustusta ei voida myöntää, jos hakijaruokakunnalla on varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta.

Millaisiin korjaustoimenpiteisiin

Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen vanhuksen tai vammaisen kotioloissa selviytymisen kannalta esim. peseytymis- ja saniteettitilojen rakentamiseen, rakennuksen lämmöneristyksen ja tiiviyden ja LVIS- järjestelmien parantamiseen. Vesi- ja jätehuollon, sekä sähköistyksen liittymiskustannukset ovat avustettavia.

Avustuksen määrä

Avustuksen enimmäismäärä on 40 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Silloin kun vanhus tai vammainen joutuisi muutoin välittömästi muuttamaan pois asunnosta liikkumisesteitten vuoksi tai siksi ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan terveydenhuollon palveluja, voi avustuksen enimmäismäärä olla 70 % hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani, voidaan edellä mainitun avustuksen lisäksi myöntää veteraanilisää 30 %, jos se ruokakunnan taloudellinen asema huomioonottaen on erityisen tarpeellista.

Käyttörajoitus

Asuntoa, johon on myönnetty avustusta, on käytettävä avustuksensaajan ja hänen ruokakuntansa tai muun avustuksen saannin edellytykset täyttävän ruokakunnan asuntona viiden vuoden ajan avustuksen myöntämisestä lukien. Erityisestä syystä avustuksen myöntäjä voi myöntää vapautuksen käyttörajoituksesta.

Hakeminen

Hakemusasiakirjat:

  • Hakemus ARA:n lomakkeella 35/11 ja selvitys varallisuudesta lomakkeella 35L/11
  • todistus eläketuloista ja tapaturma- yms. korvauksista ja/tai työnantajan todistus kuukausituloista
  • jäljennös asuntoa koskevasta vuokrasopimuksesta tai syytinkisopimuksesta, mikäli asunto ei ole omistajan omassa käytössä
  • vammaisen osalta asiantuntijan antama selvitys vamman laadusta
  • kiinteistöverolippu hakemista edelliseltä vuodelta
  • korjaussuunnitelma (tarpeelliset piirustukset ja työselitykset)
  • kustannusarvio