Terveyshaitan poistaminen

Avustusta myönnetään terveyshaitan, esim. homeen, kosteusvaurion, radonkaasun tai muiden terveydellisiä ongelmia aiheuttavien tekijöiden poistamiseen asuinrakennuksesta tai asunnosta.

Kohteen tulee olla hakijaruokakunnan ympärivuotisessa asuinkäytössä jo oleva asuinrakennus tai asunto. Avustusta voidaan myöntää erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa hakijaruokakunnalle, joka on joutunut asuntonsa terveyshaittojen vuoksi suuriin taloudellisiin vaikeuksiin ilman omaa syytään. Näiden korjaustoimenpiteiden tulee olla laajat, kustannuksiltaan vähintään 7000 euroa.

Avustukseen liittyy tulo- ja varallisuusarviointi.

Avustuksen suuruus on enintään 70 % hyväksytyistä kustannuksista. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Päätös avustuksen myöntämisestä on saatava ennen töiden aloittamista.

Käyttörajoitus

Asuntoa tai asuinrakennusta on käytettävä avustuksensaajan asuntona viiden vuoden ajan avustuksen myöntämisestä lukien.

Hakeminen

Avustusta haetaan lomakkeella ARA 35/11. Lomakkeessa on lueteltu hakemuksessa tarvittavat liitteet. Hakuaika on jatkuva ja avustuksia myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen Aran hakuohjeesta.
Hakemus toimitetaan Kannuksen kaupungin tekniselle osastolle.

Eduskunta on päättänyt, ettei vuonna 2015 ole käytettävissä määrärahoja terveyshaitta-avustushakemusten maksamiseen.